Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 20

Tytuł:

Wyrok Trybunału z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie E-6/07 — HOB vín ehf. oraz Faxaflóahafnir sf. (Opłaty portowe — Opłaty o skutku równoważnym z opłatami celnymi — Podatki wewnętrzne — Swobodny przepływ towarów)

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 20

C 239/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY TRYBUNAŁ EFTA

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie E-6/07 HOB vín ehf. oraz Faxaflóahafnir sf. (Opłaty portowe — Opłaty o skutku równoważnym z opłatami celnymi — Podatki wewnętrzne — Swobodny przepływ towarów) (2008/C 239/09) W sprawie E-6/07 między HOB vín ehf. i Faxaflóahafnir sf. — Wniosek skierowany do Trybunału przez Hæstiréttur Íslands (Sąd Najwyższy Islandii) dotyczący zasad swobodnego przepływu towarów w ramach EOG, Trybunał w składzie: sędzia-sprawozdawca Henrik Bull, prezes Carl Baudenbacher oraz sędzia Thorgeir Örlygsson wydał w dniu 5 marca 2008 r. wyrok, zawierający sentencję następującej treści: 1) nakładanie opłat za usługi portowe świadczone przez spółkę, której wspólnikami jest kilka gmin, podlega ocenie w świetle art. 14 Porozumienia EOG, jeżeli w obszarze normalnie obsługiwanym przez dane porty nie istnieją porty alternatywne dla tych, w których usługi świadczy spółka; 2) opłata portowa taka jak rozpatrywana w niniejszej sprawie nie stanowi sprzecznej z art. 14 Porozumienia EOG dyskryminacji przywożonych napojów alkoholowych w stosunku do krajowych napojów alkoholowych, o ile fakt, że opłatę nakłada się jedynie na przywożone napoje alkoholowe, wynika wyłącznie stąd, że krajowych napojów alkoholowych nie transportuje się morzem i że obrót nimi nie wymaga korzystania z usług portowych, natomiast organ ustalający cennik opłat za usługi portowe nie ustala cennika podobnych usług wykorzystywanych w odniesieniu do krajowych napojów alkoholowych. Aby można było uznać taką opłatę za naruszającą art. 14 Porozumienia EOG przez dyskryminowanie przywożonych napojów alkoholowych w stosunku do krajowych napojów bezalkoholowych, jej skutkiem musiałoby być zmniejszenie na przedmiotowym rynku potencjalnego spożycia przywożonych produktów z korzyścią dla produktów krajowych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C239 - 22 z 200818.9.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5325 — Alliance Boots/Megapharm) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C239 - 21 z 200818.9.2008

  Wyrok Trybunału z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie E-7/07 — Seabrokers AS oraz Państwo Norweskie, reprezentowane przez Skattedirektoratet (Dyrekcję Podatkową) (Swoboda przedsiębiorczości — Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania — Ustalanie maksymalnej kwoty odliczenia z tytułu podatku zapłaconego w innym państwie EOG — Odsetki od zadłużenia i przenoszenie zysków w ramach grupy)

 • Dz. U. C239 - 19 z 200818.9.2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/73/08

 • Dz. U. C239 - 9 z 200818.9.2008

  Sprawozdanie Stałego Komitetu Państw EFTA — Wykaz instytucji kredytowych posiadających zezwolenie w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii przewidziany w art. 14 dyrektywy 2006/48/WE

 • Dz. U. C239 - 8 z 200818.9.2008

  Decyzja Urząd Nadzoru EFTA dotycząca wkładu państwa Liechtenstein w wysokości 2,9 mln CHF na rzecz Personalstiftung Ferdinand Frick AG

 • Dz. U. C239 - 6 z 200818.9.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C239 - 3 z 200818.9.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C239 - 2 z 200818.9.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C239 - 1 z 200818.9.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) (1)

 • Dz. U. C239 - 1 z 200818.9.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5237 — Sofinco SA/Sodexo Pass International) (1)

 • Dz. U. C239 - 0 z 200818.9.2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.