Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 3

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 3

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 239/3

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 239/04)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XS 172/08 Polska Kujawsko-Pomorskie Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Anwis Export-Import

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-212/P-234/2008 Ad hoc Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 81 537 EUR Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia 24.6.2008 24.6.2008 Małe i średnie przedsiębiorstwa Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 PL-00-529 Warszawa

Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XS 177/08 Polska Lubuskie Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o.

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-216/P-273/2008 Ad hoc

Rodzaj środka pomocy

C 239/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 94 722 EUR Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia 24.6.2008 24.6.2008 Małe i średnie przedsiębiorstwa Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 PL-00-529 Warszawa

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XS 178/08 Polska Wielkopolskie Romar Sp. z o.o.

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust.1, umowa nr 04210/C.ZR8-6/2008 Ad hoc Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 78 815 EUR Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia 26.6.2008 26.6.2008 Małe i średnie przedsiębiorstwa Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 PL-00-529 Warszawa

Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

XS 182/08 Włochy Piemonte Bandi POR FESR 2007-2013 — Asse II — Sostenibilitą ed efficienza energetica — Misura 2: Incentivazione all'insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all'efficienza energetica, nonché all'innovazione di prodotto nell'ambito delle tecnologie in campo energetico. Tipologia 1A Determinazione dirigenziale n. 233 del 22 aprile 2008 in Bollettino ufficiale n. 18 del 30.4.2008 Program pomocy

Podstawa prawna

Rodzaj środka pomocy

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 239/5

Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 40 mln EUR Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia 27.6.2008 31.12.2008 Małe i średnie przedsiębiorstwa Wszystkie sektory związane z produkcją Regione Piemonte Piazza Castello, 165 I-10122 Torino

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

XS 183/08 Włochy Piemonte POR 2007-2013 — Asse II — Sostenibilitą ed efficienza energetica — Misura 1: Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi. Tipologia 1A Determinazione dirigenziale 22 aprile 2008, n. 232, in Bollettino ufficiale n. 18 del 30.4.2008 Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 50 mln EUR Zgodnie z artykułem 4 ust. 2–6 i art. 5 rozporządzenia 25.6.2008 31.12.2008 Małe i średnie przedsiębiorstwa Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP Regione Piemonte Piazza Castello, 165 I-10122 Torino

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C239 - 22 z 200818.9.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5325 — Alliance Boots/Megapharm) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C239 - 21 z 200818.9.2008

  Wyrok Trybunału z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie E-7/07 — Seabrokers AS oraz Państwo Norweskie, reprezentowane przez Skattedirektoratet (Dyrekcję Podatkową) (Swoboda przedsiębiorczości — Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania — Ustalanie maksymalnej kwoty odliczenia z tytułu podatku zapłaconego w innym państwie EOG — Odsetki od zadłużenia i przenoszenie zysków w ramach grupy)

 • Dz. U. C239 - 20 z 200818.9.2008

  Wyrok Trybunału z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie E-6/07 — HOB vín ehf. oraz Faxaflóahafnir sf. (Opłaty portowe — Opłaty o skutku równoważnym z opłatami celnymi — Podatki wewnętrzne — Swobodny przepływ towarów)

 • Dz. U. C239 - 19 z 200818.9.2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/73/08

 • Dz. U. C239 - 9 z 200818.9.2008

  Sprawozdanie Stałego Komitetu Państw EFTA — Wykaz instytucji kredytowych posiadających zezwolenie w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii przewidziany w art. 14 dyrektywy 2006/48/WE

 • Dz. U. C239 - 8 z 200818.9.2008

  Decyzja Urząd Nadzoru EFTA dotycząca wkładu państwa Liechtenstein w wysokości 2,9 mln CHF na rzecz Personalstiftung Ferdinand Frick AG

 • Dz. U. C239 - 6 z 200818.9.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C239 - 2 z 200818.9.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C239 - 1 z 200818.9.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) (1)

 • Dz. U. C239 - 1 z 200818.9.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5237 — Sofinco SA/Sodexo Pass International) (1)

 • Dz. U. C239 - 0 z 200818.9.2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.