Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 6

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 6

C 239/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 239/05)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XT 75/08 Włochy Calabria Progetti integrali per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 8118 del 23 giugno 2008 — pubblicato in data 27 giugno 2008 sul BURC — parte III — Avviso pubblico per la realizzazione di progetti integrati per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro. POR Calabria 2000/2006, Asse III Risorse umane (FSE), Misura 3.12 — Sostegno all'imprenditorialitą, al lavoro regolare e all'emersione delle attivitą non regolari — Azione 3.12.d — Sensibilizzazione, informazione e pubblicitą. Misura 3.14 — Programmi di formazione integrati nelle azioni degli assi del programma operativo — Azione 3.14.c — Asse IV Sistemi locali di sviluppo. POR Calabria FSE 2007/2013, Asse I Adattabilitą, obiettivo operativo B.2 «Favorire la diffusione di modelli organizzativi flessibili capaci di conciliare le esigenze di competitivitą delle imprese con le esigenze di sicurezza, stabilitą e conciliazione al di fuori di quanto previsto dalla contrattazione collettiva» Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 4 mln EUR Zgodnie z art. 4 ust. 2–7 rozporządzenia 28.6.2008 31.12.2008 Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej Regione Calabria — Dipartimento n. 10 — Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato Via Lucrezia della Valle I-88100 Catanzaro

Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XT 82/08 Włochy Campania Contratto di programma regionale

Legge regionale 12/07, regolamento 4/2007, disciplinare art. 15, delibera giunta regionale n. 514 del 21 marzo 2008; decreto dirigenziale n. 217 del 17 aprile 2008 Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 40 mln EUR

Rodzaj środka pomocy Budżet

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 239/7

Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Zgodnie z art. 4 ust. 2–7 rozporządzenia 19.6.2008 31.12.2015 Szkolenia ogólne; szkolenia specjalistyczne Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej REGIONE CAMPANIA AGC 12 Sviluppo economico 1. Settore programmazione delle politiche per lo sviluppo economico Dirigente p.t. dott.sa Carolina Cortese 2. Settore aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi Dirigente p.t. dott. Filippo Diasco 1. Centro direzionale Isola A/6 I-80143 Napoli Tel. (39) 081 796 75 43 E-mail: mc.cortese@maildip.regione.campania.it 2. Centro direzionale Isola A/6 I-80143 Napoli Tel. (39) 081 796 68 65 E-mail: f.diasco@regione.campania.it

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna

XT 83/08 Niemcy Freistaat Sachsen Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Programm Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ VO (EG) 1083/2006 (allg. Strukturfondsverordnung) VO (EG) 1080/2006 (EFRE-Verordnung) Gemeinsames Programmdokument 2007CB163PO017), (Operationelles Programm CCI-Code:

§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen Rodzaj środka pomocy Budżet Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania Cel pomocy Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Program pomocy Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,7 mln EUR Zgodnie z art. 4 ust. 2–7 rozporządzenia 1.1.2007 31.12.2015 Szkolenia ogólne Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej Sächsische Aufbaubank — Förderbank Pirnaische Straße 9 D-01069 Dresden

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C239 - 22 z 200818.9.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5325 — Alliance Boots/Megapharm) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C239 - 21 z 200818.9.2008

  Wyrok Trybunału z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie E-7/07 — Seabrokers AS oraz Państwo Norweskie, reprezentowane przez Skattedirektoratet (Dyrekcję Podatkową) (Swoboda przedsiębiorczości — Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania — Ustalanie maksymalnej kwoty odliczenia z tytułu podatku zapłaconego w innym państwie EOG — Odsetki od zadłużenia i przenoszenie zysków w ramach grupy)

 • Dz. U. C239 - 20 z 200818.9.2008

  Wyrok Trybunału z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie E-6/07 — HOB vín ehf. oraz Faxaflóahafnir sf. (Opłaty portowe — Opłaty o skutku równoważnym z opłatami celnymi — Podatki wewnętrzne — Swobodny przepływ towarów)

 • Dz. U. C239 - 19 z 200818.9.2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/73/08

 • Dz. U. C239 - 9 z 200818.9.2008

  Sprawozdanie Stałego Komitetu Państw EFTA — Wykaz instytucji kredytowych posiadających zezwolenie w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii przewidziany w art. 14 dyrektywy 2006/48/WE

 • Dz. U. C239 - 8 z 200818.9.2008

  Decyzja Urząd Nadzoru EFTA dotycząca wkładu państwa Liechtenstein w wysokości 2,9 mln CHF na rzecz Personalstiftung Ferdinand Frick AG

 • Dz. U. C239 - 3 z 200818.9.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C239 - 2 z 200818.9.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C239 - 1 z 200818.9.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) (1)

 • Dz. U. C239 - 1 z 200818.9.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5237 — Sofinco SA/Sodexo Pass International) (1)

 • Dz. U. C239 - 0 z 200818.9.2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.