Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 9

Tytuł:

Sprawozdanie Stałego Komitetu Państw EFTA — Wykaz instytucji kredytowych posiadających zezwolenie w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii przewidziany w art. 14 dyrektywy 2006/48/WE

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 9

Strona 1 z 4
18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 239/9

STAŁY KOMITET KRAJÓW EFTA

SPRAWOZDANIE STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA Wykaz instytucji kredytowych posiadających zezwolenie w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii przewidziany w art. 14 dyrektywy 2006/48/WE (2008/C 239/07) 1. Artykuł 14 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (przekształcenie) ( 1) wymaga od Komisji sporządzenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym wykazu wszystkich instytucji kredytowych, którym udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z dyrektywą. Ustęp 6 lit. b) protokołu 1 do Porozumienia EOG zawiera następujący wymóg: „jeżeli zgodnie z aktem fakty, procedury, sprawozdania i podobne informacje mają być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, to odpowiednie informacje odnoszące się do Państw EFTA są publikowane w tym dzienniku w oddzielnej sekcji”. 2. Niniejszym Stały Komitet Państw EFTA spełnia powyższy wymóg po raz ósmy. Wykaz opublikowany w załączniku do niniejszego komunikatu zawiera wszystkie instytucje kredytowe objęte zakresem dyrektywy 2006/48/WE w sprawie wymogów kapitałowych, które prowadziły działalność w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii w dniu 31 grudnia 2007 r. 3. Niniejszy wykaz został sporządzony przez Stały Komitet Państw EFTA na podstawie informacji dostarczonych przez właściwe państwa EFTA. Wykaz nie ma mocy prawnej i nie przyznaje żadnych praw. Jeżeli wykaz przypadkowo zawiera instytucję nieposiadającą zezwolenia, nie zmienia to jej statusu prawnego. Podobnie jeżeli wykaz przypadkowo pomija jakąś instytucję, nie wpływa to na otrzymane przez nią zezwolenie.

ISLANDIA ...................................................................................................................................... 10 LIECHTENSTEIN ............................................................................................................................. 11 NORWEGIA ................................................................................................................................... 12

SKRÓTY W TABELACH

Wartości w kolumnie „Kapitał minimalny” mają następujące znaczenie:

Wartość Znaczenie

Y N 0

Kapitał założycielski powyżej 5 mln EUR Kapitał założycielski od 1 do 5 mln EUR Brak kapitału założycielskiego

Wartości w kolumnie „Status ochrony depozytów” mają następujące znaczenie:

Wartość Znaczenie

Y N 0

Standardowy system gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE (art. 3 ust. 1 akapit pierwszy) Równoważny system gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE (art. 3 ust. 1 akapit drugi) Brak systemu gwarancji depozytów

(1) Poprzednio: art. 11 i art. 5 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r.

C 239/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ISLANDIA

18.9.2008

Dodatkowych informacji udziela: Fjármálaeftirlitið (Urząd ds. Nadzoru Finansowego) Suðurlandsbraut 32 IS-108 Reykjavík Tel. (354) 525 27 00 Fax (354) 525 27 27

Nazwa 1 Lokalizacja 2 Forma prawna 3 Uwagi 4 Kapitał minimalny 5 Status ochrony depozytów 6

Banki komercyjne Glitnir banki hf. Icebank hf. Kaupþing banki hf. Landsbanki Íslands hf. Straumur-Burðarás fjárfestingarbanki hf. Kasy oszczędnościowe Byr sparisjóður nb.is sparisjódur hf. Sparisjódur Nordlendinga Sparisjódur Bolungarvíkur Sparisjódur Mýrasýslu Sparisjódur Svarfdæla Sparisjódur Höfdhverfinga Sparisjódur Strandamanna Sparisjódur Húnathings og Stranda Sparisjódurinn í Keflavík Sparisjódur S-Þingeyinga Sparisjódur Nordfjarðar Sparisjódur Ólafsfjardar Sparisjódur Reykjavíkur og nágrennis hf. Sparisjóður Kaupþings hf. Sparisjódur Skagafjarðar Sparisjódur Siglufjardar Sparisjódur Vestfirdinga Sparisjódur Thórshafnar og nágrennis Sparisjódur Vestmannaeyja Reykjavík Reykjavík Akureyri Bolungarvík Borgarnes Dalvík Grenivík Hólmavík Hvammstangi Keflavík Laugar Nordfjörður Ólafsfjörður Reykjavík Reykjavík Saudárkrókur Siglufjörður Thingeyri Thórshöfn Vestmannaeyjar ( 2) Hlutafélag (1) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) Hlutafélag ( 1) Hlutafélag (1) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) Y Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y N Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Reykjavík Reykjavík Reykjavík Reykjavík Reykjavík Hlutafélag (1) Hlutafélag (1) Hlutafélag (1) Hlutafélag (1) Hlutafélag ( 1) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

18.9.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 239 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C239 - 22 z 200818.9.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5325 — Alliance Boots/Megapharm) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C239 - 21 z 200818.9.2008

  Wyrok Trybunału z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie E-7/07 — Seabrokers AS oraz Państwo Norweskie, reprezentowane przez Skattedirektoratet (Dyrekcję Podatkową) (Swoboda przedsiębiorczości — Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania — Ustalanie maksymalnej kwoty odliczenia z tytułu podatku zapłaconego w innym państwie EOG — Odsetki od zadłużenia i przenoszenie zysków w ramach grupy)

 • Dz. U. C239 - 20 z 200818.9.2008

  Wyrok Trybunału z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie E-6/07 — HOB vín ehf. oraz Faxaflóahafnir sf. (Opłaty portowe — Opłaty o skutku równoważnym z opłatami celnymi — Podatki wewnętrzne — Swobodny przepływ towarów)

 • Dz. U. C239 - 19 z 200818.9.2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/73/08

 • Dz. U. C239 - 8 z 200818.9.2008

  Decyzja Urząd Nadzoru EFTA dotycząca wkładu państwa Liechtenstein w wysokości 2,9 mln CHF na rzecz Personalstiftung Ferdinand Frick AG

 • Dz. U. C239 - 6 z 200818.9.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C239 - 3 z 200818.9.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C239 - 2 z 200818.9.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C239 - 1 z 200818.9.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) (1)

 • Dz. U. C239 - 1 z 200818.9.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5237 — Sofinco SA/Sodexo Pass International) (1)

 • Dz. U. C239 - 0 z 200818.9.2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.