Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 275 POZ 35

Tytuł:

5. 17. Ocena systemu dublińskiego (głosowanie)

Data ogłoszenia:2008-10-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 275 POZ 35

30.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 275 E/35

Wtorek, 2 września 2008 r.

5.17. Ocena systemu dublińskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny systemu dublińskiego [2007/2262(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jean Lambert (A6-0287/2008) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17) PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2008)0385)

5.18. Niektóre aspekty ubezpieczeń komunikacyjnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych [2007/2258(INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18) PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2008)0386)

5.19. Skoordynowana strategia w celu usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie skoordynowanej strategii w celu usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi [2008/2033(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sharon Bowles (A6-0312/2008) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19) PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2008)0387)

6.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia. Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania: — Sprawozdanie: Sylvia-Yvonne Kaufmann — A6-0292/2008: Hubert Pirker — Sprawozdanie: Armando Franća — A6-0285/2008: Hubert Pirker

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 275 POZ 35 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.