Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 309 POZ 23

Tytuł:

5. Głosowanie

Data ogłoszenia:2008-12-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 309 POZ 23

4.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 309 E/23

Wtorek, 23 września 2008 r.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS Wiceprzewodnicząca

5.

Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu. Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl. Przewodnicząca oświadczyła, że sprawozdania Poula Nyrupa Rasmussena (A6-0338/2008) oraz Klausa-Heinera Lehne (A6-0296/2008) zostaną poddane pod głosowanie bezpośrednio po głosowaniach w sprawie procedury uproszczonej.

5.1. Wspólnotowe statystyki dotyczące handlu zewnętrznego z krajami trzecimi ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 [COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD)] — Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0267/2008) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1) WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0414)

5.2. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 338/97 w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Miroslav Ouzký (A6-0314/2008) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2) WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0415)

5.3. Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2007)0778 — C6-0451/2007 — 2007/0269(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0258/2008) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3) WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0416)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 309 POZ 23 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.