Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 316 POZ 17

Tytuł:

Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych — Reguły przyznawania pozwoleń na przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych pochodzących z Chin — Zmiany warunków obowiązujące od 1 stycznia 2009 r.

Data ogłoszenia:2008-12-11


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 316 POZ 17

11.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 316/17

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

KOMISJA

Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych — Reguły przyznawania pozwoleń na przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych pochodzących z Chin — Zmiany warunków obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. (2008/C 316/06) W drodze niniejszego zawiadomienia udziela się wspólnotowym podmiotom gospodarczym informacji na temat następujących praktycznych kwestii dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych pochodzących z Chin począwszy od 1 stycznia 2009 r. W dniu 31 grudnia 2008 r. wygaśnie obowiązujący system podwójnej kontroli przywozu dla kategorii produktów pochodzących z Chin wymienionych w załączniku V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1). Poczynając od dnia 1 stycznia 2009 r., wprowadzanie do swobodnego obrotu wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych pochodzących z Chin nie będzie wymagało żadnego pozwolenia na przywóz ani innego dokumentu nadzoru, niezależnie od daty wysyłki.

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 316 POZ 17 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.