Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 33 POZ 10

Tytuł:

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez Sąd Okręgowy w Oslo (Oslo tingrett) w dniu 14 września 2007 r., w sprawie Celina Nguyen przeciwko państwu norweskiemu reprezentowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Policji (Sprawa E-8/07)

Data ogłoszenia:2008-02-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 33 POZ 10

C 33/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2008

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez Sąd Okręgowy w Oslo (Oslo tingrett) w dniu 14 września 2007 r., w sprawie Celina Nguyen przeciwko państwu norweskiemu reprezentowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Policji (Sprawa E-8/07) (2008/C 33/08) W dniu 17 września 2007 r. do kancelarii Trybunału wpłynął wniosek z dnia 14 września 2007 r., złożony do Trybunału EFTA przez Sąd Okręgowy w Oslo (Oslo tingrett), o wydanie, w związku ze sprawą Celina Nguyen przeciwko państwu norweskiemu reprezentowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Policji, opinii doradczej w sprawie następujących kwestii: 1) Czy wyłączenie odszkodowania za szkody o charakterze niematerialnym („ból i cierpienie”) z systemu ubezpieczeń obowiązkowych przewidzianego w prawie krajowym jest zgodne z dyrektywami dotyczącymi ubezpieczeń komunikacyjnych 2) Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest przecząca: czy wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód wskazanych w pytaniu 1 stanowi na tyle poważne naruszenie dyrektyw dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, że pociąga za sobą odpowiedzialność państwa

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 33 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C33 - 13 z 20087.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4990 — Euler Hermes/OeKB/JV) (1)

 • Dz. U. C33 - 12 z 20087.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4799 — OMV/MOL) (1)

 • Dz. U. C33 - 11 z 20087.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5033 — Philips/Respironics) (1)

 • Dz. U. C33 - 9 z 20087.2.2008

  Wyrok Trybunału z dnia 30 października 2007 r. w sprawie E-2/07: Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Uprawnienia rentowe wdów i wdowców — Równe traktowanie kobiet i mężczyzn — Art. 69 Porozumienia EOG — Dyrektywa 79/7/EWG — Dyrektywa 86/378/EWG)

 • Dz. U. C33 - 8 z 20087.2.2008

  Dni wolne od pracy w 2008 r.: Państwa EOG EFTA oraz instytucje EOG

 • Dz. U. C33 - 5 z 20087.2.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C33 - 4 z 20087.2.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C33 - 2 z 20087.2.2008

  Decyzja Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 23 października 2007 r. dotycząca warunków prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w sprawie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz każdej innej nielegalnej działalności naruszającej interesy Wspólnot

 • Dz. U. C33 - 1 z 20087.2.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.3550 — MIDEWA/Stadtwerke Halle/Fernwasser Sachsen-Anhalt) (1)

 • Dz. U. C33 - 1 z 20087.2.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4892 — Infineon/Siemens/JV) (1)

 • Dz. U. C33A - 1 z 20087.2.2008

  Ogłoszenie o otwartym konkursie na stanowisko: zastępca dyrektora – Nr referencyjny: EF/TA/07/03

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.