Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 41 POZ 8

Tytuł:

Zawiadomienie dla importerów — Przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych z Bangladeszu

Data ogłoszenia:2008-02-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 41 POZ 8

C 41/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAWIADOMIENIE DLA IMPORTERÓW Przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych z Bangladeszu (2008/C 41/06)

15.2.2008

Komisja Europejska informuje wspólnotowe podmioty gospodarcze, że istnieją uzasadnione wątpliwości odnoszące się do pochodzenia wyrobów włókienniczych z Bangladeszu objętych rozdziałami 61 i 62 HS, w odniesieniu do których występuje się o zastosowanie preferencji taryfowych wynikających z GSP. Na podstawie wspólnotowej wizytacji administracyjno-dochodzeniowej, przeprowadzonej w ramach współpracy z władzami lokalnymi w Bangladeszu, stwierdzono, że znacząca część świadectw pochodzenia na formularzu A została sfałszowana lub wydana na podstawie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji. Wspólnotowym podmiotom gospodarczym zgłaszającym lub przedstawiającym udokumentowane dowody pochodzenia dla wyrobów włókienniczych objętych rozdziałami 61 i 62 HS zaleca się zatem, by podjęły niezbędne środki ostrożności, ponieważ wprowadzenie tych produktów do swobodnego obrotu może spowodować powstanie długu celnego i prowadzić do nadużyć finansowych przeciwko interesom finansowym Wspólnoty. Niniejsze zawiadomienie zastępuje zawiadomienie dla importerów — Produkty włókiennicze przywożone do Wspólnoty z Bangladeszu w ramach systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP), opublikowane w Dz.U. C 119 z 30.4.1999, które przypominało importerom, aby zachowywali zawsze należytą ostrożność w przypadku świadectw pochodzenia wystawionych na formularzu A.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 41 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C41 - 30 z 200815.2.2008

  Sprostowanie do wezwania do wyrażenia zainteresowania członkostwem w panelach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Parma, Włochy) (  Dz.U. C 5 z 10.1.2008)

 • Dz. U. C41 - 26 z 200815.2.2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C41 - 25 z 200815.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 24 z 200815.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita) (1)

 • Dz. U. C41 - 23 z 200815.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 22 z 200815.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 21 z 200815.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 20 z 200815.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5031 — ACE/CICA) (1)

 • Dz. U. C41 - 11 z 200815.2.2008

  Pomoc państwa — Francja — Pomoc państwa C 53/07 (ex NN 12/07) — Pomoc przyznana przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Pau-Béarn spółce Airport Marketing Services — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C41 - 9 z 200815.2.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C41A - 8 z 200815.2.2008

  Zaproszenie do wyrażania zainteresowania objęciem stanowiska członka, zastępcy członka, dodatkowego członka lub zastępcy dodatkowego członka Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów – COM/2008/10057

 • Dz. U. C41 - 7 z 200815.2.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C41 - 6 z 200815.2.2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) (1)

 • Dz. U. C41 - 5 z 200815.2.2008

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C41 - 4 z 200815.2.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C41 - 1 z 200815.2.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C41A - 1 z 200815.2.2008

  Zaproszenie do wyrażania zainteresowania objęciem stanowiska przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów – COM/2008/10056

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.