Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 43 POZ 37

Tytuł:

Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (  Dz.U. C 268 z 10.11.2007)

Data ogłoszenia:2008-02-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 43 POZ 37

16.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 43/37

SPROSTOWANIA Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 268 z dnia 10 listopada 2007 r.) (2008/C 43/12) Strona 24, pkt. 3.6 etap 4: zamiast: „A. Fermentacja burzliwa 6–10 dni. Utrzymanie temperatury do 280 °C zapewnia prawidłowy przebieg procesu fermentacji.”,

powinno być: „A. Fermentacja burzliwa 6–10 dni. Utrzymanie temperatury do 28 °C zapewnia prawidłowy przebieg procesu fermentacji.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 43 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C43 - 31 z 200816.2.2008

  Publikacja wniosku o zmianę zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C43 - 30 z 200816.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C43 - 29 z 200816.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

 • Dz. U. C43 - 28 z 200816.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C43 - 27 z 200816.2.2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5049 — Goldmann Sachs/Colony Capital/BUT) (1)

 • Dz. U. C43 - 19 z 200816.2.2008

  Pomoc państwa — Republika Czeska — Pomoc państwa C 3/08 (ex NN 102/05) — Rekompensata z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej dla przedsiębiorstw autobusowych z Moraw Południowych — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C43 - 14 z 200816.2.2008

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C43 - 9 z 200816.2.2008

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C43 - 4 z 200816.2.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C43 - 3 z 200816.2.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C43 - 1 z 200816.2.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.