Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 61 POZ 4

Tytuł:

Zawiadomienie skierowane do producentów tytoniu dotyczące przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na lata 2008 i 2009

Data ogłoszenia:2008-03-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 61 POZ 4

C 61/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2008

Zawiadomienie skierowane do producentów tytoniu dotyczące przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na lata 2008 i 2009 (2008/C 61/05) Komisja pragnie zwrócić uwagę wspólnotowych producentów tytoniu na wniosek przyjęty przez Komisję dnia 4 lutego 2008 r. dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w zakresie przesunięcia pomocy w odniesieniu do tytoniu na rzecz Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego w latach 2008 i 2009 oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w zakresie finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego. Na mocy wniosku, który przedłożono Radzie i Parlamentowi w celu przyjęcia, kwota odpowiadająca 5 % pomocy w odniesieniu do tytoniu, przyznanej na lata kalendarzowe 2008 i 2009, zostanie przesunięta do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego z przeznaczeniem na finansowanie działań informacyjnych mających na celu podniesienie społecznej świadomości w zakresie szkodliwych skutków spożycia tytoniu.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 61 POZ 4 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.