Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 93 POZ 10

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2008-04-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 93 POZ 10

C 93/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2008

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (2008/C 93/07) Numer XA: XA 7053/07 Państwo członkowskie: Włochy Region: Piemonte — Provincia di Novara Nazwa programu pomocy: Interventi per l'innovazione e l'ammodernamento delle piccole e medie imprese: PMI operanti in tutti i settori (fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici adottati a norma del Trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di stato in determinati settori) Podstawa prawna: Delibera della Giunta Camerale CCIAA Novara n. 64, del 17 settembre 2007, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 Planowane w 400 000 EUR ramach programu wydatki roczne: Data realizacji: Termin składania wniosków: od 3 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Termin zatwierdzenia wniosków: 90 dni od 31 grudnia 2007 r. Czas trwania programu: Sprawozdanie z wydatków należy przedstawić w terminie dziesięciu dni od 31 października 2008 r. Wydatki muszą zostać rozliczone w roku 2008 Cel pomocy: Wsparcie działań służących modernizacji przedsiębiorstwa oraz opracowywaniu innowacyjnych produktów i procesów, jak również zapewnieniu zrównoważonego rozwoju (ogólny warunek i art. 2 zaproszenia do składania wniosków) Sektory gospodarki: Wszystkie kwalifikowalne (wszystkie podkategorie kwalifikują się do pomocy) Organ przyznający pomoc: Camera di Commercio di Novara Via Avogadro, 4 I-28100 Novara Strona internetowa: www.no.camcom.it/contributi — Bando 0701 sez A Inne informacje: Referente CCIAA Novara Petrera Michela — Responsabile del Procedimento Tel (39) 03 21 33 82 57 Fax (39) 03 21 33 83 33 e-mail servizi.imprese@no.camcom.it Osoba odpowiedzialna za procedurę Michela PETRERA sektory

Maksymalna intensywność pomocy: Inwestycje: 15 % wydatków kwalifikowalnych do maksymalnej wysokości 10 000 EUR w przypadku mikro-przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, 7,5 % wydatków kwalifikowalnych do maksymalnej wysokości 10 000 EUR w przypadku średnich przedsiębiorstw. Usługi doradcze: 50 % wydatków kwalifikowalnych do maksymalnej wysokości 5 000 EUR. Pierwszy udział w targach: 50 % wydatków kwalifikowalnych do maksymalnej wysokości 3 000 EUR

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 93 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C93 - 14 z 200815.4.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5132 — Samsung Electronics/Samsung Techwin) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C93 - 13 z 200815.4.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5143 — Barclays/CID) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C93 - 12 z 200815.4.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5120 — ArcelorMittal/Gonvarri/SSC Brazil) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C93 - 11 z 200815.4.2008

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/57/08

 • Dz. U. C93 - 8 z 200815.4.2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C93 - 7 z 200815.4.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. C93 - 4 z 200815.4.2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C93 - 3 z 200815.4.2008

  Strzeszczenie decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. dotyczącej procedury przewidzianej w art. 86 ust. 3 Traktatu WE w sprawie utrzymania w mocy przez Republikę Grecką prawa do wydobycia węgla brunatnego przysługującego przedsiębiorstwu Public Power Corporation SA (Sprawa COMP/B-1/38.700) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 824)

 • Dz. U. C93 - 2 z 200815.4.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C93 - 1 z 200815.4.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C93E - 1 z 200815.4.2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 5/2008 z dnia 3 marca 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.