Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 94 POZ 29

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

Data ogłoszenia:2008-04-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 94 POZ 29

16.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 94/29

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 94/10)

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa przedsiębiorstwa otrzymującego uzupełniającą pomoc ad hoc

XR 16/08 Polska Lubuskie Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.). Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Podstawa prawna

Rodzaj środka pomocy Roczne wydatki planowane ramach programu pomocy w

Program pomocy 1 mln PLN 50 % Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Maksymalna intensywność pomocy

Data realizacji Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

9.6.2007 31.12.2013 Wszystkie sektory kwalifikujące się do regionalnej pomocy inwestycyjnej Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 PL-66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (48-95) 721 95 27 wojnicka@um.gorzow.pl http://www.wojewodalubuski.pl/download.phpwhat=../dzienniki/2007/duwl52.pdf —

Adres internetowy programu pomocy Inne informacje

publikacji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2008 NR 94 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C94 - 31 z 200816.4.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) (1)

 • Dz. U. C94 - 30 z 200816.4.2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5123 — Autogrill/World Duty Free) (1)

 • Dz. U. C94 - 19 z 200816.4.2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 3 października 2007 r. uznającej zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3333 — Sony/BMG) (1)

 • Dz. U. C94 - 18 z 200816.4.2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.3333 — Sony/BMG (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dz. U. C94 - 17 z 200816.4.2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 17 września 2007 r. w sprawie projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/M.3333 — Sony/BMG — Sprawozdawca: Dania

 • Dz. U. C94 - 16 z 200816.4.2008

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C94 - 12 z 200816.4.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C94 - 10 z 200816.4.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C94 - 6 z 200816.4.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C94A - 4 z 200816.4.2008

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dz. U. C94A - 3 z 200816.4.2008

  Legenda

 • Dz. U. C94 - 2 z 200816.4.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C94 - 1 z 200816.4.2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C94A - 1 z 200816.4.2008

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 3. suplement do 26. pełnego wydania

 • Dz. U. C94 - 0 z 200816.4.2008

  Informacja

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.