Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 217 POZ 10

Tytuł:

Ogłoszenie Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

Data ogłoszenia:2009-09-11


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 217 POZ 10

C 217/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.9.2009

Ogłoszenie Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 217/05)

Państwo członkowskie Trasa Francja Strasburg–Amsterdam Strasburg–Kopenhaga Strasburg–Madryt Strasburg–Praga Strasburg–Rzym 28 marca 2010 r. Rozporządzenie (arrźté) z dnia 14.8.2009 r.: zmiana obowiązku użyteczności publicznej dotyczącego linii Strasburg–Amsterdam (NOR: DEVA0918066A). Rozporządzenie (arrźté) z dnia 14.8.2009 r.: zmiana obowiązku użyteczności publicznej dotyczącego linii Strasburg–Kopenhaga (NOR: DEVA0918067A). Rozporządzenie (arrźté) z dnia 14.8.2009 r.: zmiana obowiązku użyteczności publicznej dotyczącego linii Strasburg–Madryt (NOR: DEVA0918068A). Rozporządzenie (arrźté) z dnia 14.8.2009 r.: zmiana obowiązku użyteczności publicznej dotyczącego linii Strasburg–Praga (NOR: DEVA0918069A). Rozporządzenie (arrźté) z dnia 14.8.2009 r.: zmiana obowiązku użyteczności publicznej dotyczącego linii Strasburg–Rzym (NOR: DEVA0918070A). http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Direction générale de l’aviation civile DTA/SDT/T2 50 rue Henry Farman 75720 Paris Cedex 15 FRANCE Tél. +33 158094321 osp-compagnies@dta.aviation-civile.gouv.fr

Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie niezbędne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 217 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C217 - 25 z 200911.9.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5602 – RREEF Fund/BP/EVE/Repsol/BBG) (1)

 • Dz. U. C217 - 12 z 200911.9.2009

  Pomoc państwa – Austria – Pomoc państwa C 24/09 (ex N 446/08) – Austriacka ustawa o ekologicznej energii elektrycznej – potencjalna pomoc dla dużych odbiorców energii elektrycznej – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C217 - 11 z 200911.9.2009

  Ogłoszenie Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dz. U. C217 - 8 z 200911.9.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C217 - 3 z 200911.9.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C217 - 2 z 200911.9.2009

  Komunikat Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. C217 - 1 z 200911.9.2009

  Kursy walutowe euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.