Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 246 POZ 17

Tytuł:

Sprostowanie do opinii Komisji zgodnie z art. 17 ust. 5 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących niektórych aspektów organizacji czasu pracy („dyrektywy w sprawie czasu pracy”) (  Dz.U. C 245 z 13.10.2009)

Data ogłoszenia:2009-10-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 246 POZ 17

14.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

C 246/17

Sprostowanie do opinii Komisji zgodnie z art. 17 ust. 5 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących niektórych aspektów organizacji czasu pracy („dyrektywy w sprawie czasu pracy”) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 245 z dnia 13 października 2009 r.) (2009/C 246/10) Publikację dokumentów 2009/C 245/01, 2009/C 245/02 i 2009/C 245/03 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 245 z dnia 13 października 2009 r. na stronach 1, 6 i 10 należy uznać za nieważną i niebyłą.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 246 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C246 - 12 z 200914.10.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C246 - 11 z 200914.10.2009

  Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

 • Dz. U. C246 - 10 z 200914.10.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5616 – SG Vetri/Zignago Vetro/Ardagh Glass/Ecosud) (1)

 • Dz. U. C246 - 8 z 200914.10.2009

  Wezwanie do składania propozycji – Europejski Bank Inwestycyjny oferuje nowy grant EIBURS w ramach inicjatywy na rzecz uniwersyteckich badań naukowych

 • Dz. U. C246 - 7 z 200914.10.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C246 - 6 z 200914.10.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5530 – Glaxo Smith Kline/Stiefel Laboratories) (1)

 • Dz. U. C246 - 5 z 200914.10.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C246 - 3 z 200914.10.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C246 - 1 z 200914.10.2009

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 września 2009 r. dotycząca projektu rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzenia euro (CON/2009/76)

 • Dz. U. C246A - 1 z 200914.10.2009

  Nabór na dyrektora (grupa funkcyjna AD 14) Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie — Numer referencyjny: EF/TA/09/15

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.