Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 42 POZ 15

Tytuł:

Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (  Dz.U. C 29 z 5.2.2009)

Data ogłoszenia:2009-02-20


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 42 POZ 15

20.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 42/15

SPROSTOWANIA Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 29 z dnia 5 lutego 2009 r.) (2009/C 42/09) Publikację noty informacyjnej Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 29 z dnia 5 lutego 2009 r., s. 20, należy uważać za nieważną i niebyłą.

Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 29 z dnia 5 lutego 2009 r.) (2009/C 42/10) Publikację noty informacyjnej Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 29 z dnia 5 lutego 2009 r., s. 21, należy uważać za nieważną i niebyłą.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 42 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C42 - 15 z 200920.2.2009

  Sprostowanie do noty informacyjnej Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (  Dz.U. C 29 z 5.2.2009)

 • Dz. U. C42 - 14 z 200920.2.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5474 — Lagardère/Sumitomo/HFG) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C42 - 13 z 200920.2.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5451 — CNP Assurances/CNP Unicredit Life) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C42 - 12 z 200920.2.2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dz. U. C42 - 11 z 200920.2.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C42 - 9 z 200920.2.2009

  Lista osób mianowanych przez Radę — Grudzień 2008 r. (dziedzina społeczna)

 • Dz. U. C42 - 8 z 200920.2.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4835 — Hexion/Huntsman) (1)

 • Dz. U. C42 - 7 z 200920.2.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C42 - 1 z 200920.2.2009

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2008/…/WSiSW

 • Dz. U. C42 - 0 z 200920.2.2009

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.