Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 71 POZ 19

Tytuł:

Sprawozdanie specjalne nr 9/2008 pt. „Skuteczność wsparcia UE w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, udzielonego Białorusi, Mołdawii i Ukrainie”

Data ogłoszenia:2009-03-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 71 POZ 19

25.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/19

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Sprawozdanie specjalne nr 9/2008 pt. „Skuteczność wsparcia UE w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, udzielonego Białorusi, Mołdawii i Ukrainie” (2009/C 71/08) Europejski Trybunał Obrachunkowy zawiadamia o publikacji swojego sprawozdania specjalnego nr 9/2008 pt. „Skuteczność wsparcia UE w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, udzielonego Białorusi, Mołdawii i Ukrainie”. Sprawozdanie to dostępne jest na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: http://www.eca.europa.eu, gdzie można zapoznać się z jego treścią lub pobrać je w formie pliku. Aby bezpłatnie otrzymać sprawozdanie w wersji papierowej i na płycie CD, należy zwrócić się do Trybunału Obrachunkowego, pisząc na adres: Europejski Trybunał Obrachunkowy Unité „Communication et Rapports” 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel.: + 352 4398-1 E-mail: euraud@eca.europa.eu lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 71 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C71 - 28 z 200925.3.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C71 - 25 z 200925.3.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C71 - 21 z 200925.3.2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C71 - 20 z 200925.3.2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty — Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dz. U. C71 - 17 z 200925.3.2009

  Wycofanie zdezaktualizowanych wniosków Komisji

 • Dz. U. C71 - 16 z 200925.3.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C71 - 15 z 200925.3.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5470 — Gilde/Plukon) (1)

 • Dz. U. C71 - 15 z 200925.3.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5468 — GDF Suez/GEK) (1)

 • Dz. U. C71 - 13 z 200925.3.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C71 - 8 z 200925.3.2009

  Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2008–2011 przedstawionego przez Portugalię

 • Dz. U. C71A - 3 z 200925.3.2009

  Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)

 • Dz. U. C71 - 1 z 200925.3.2009

  Rezolucji Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie unijnego planu działań przewidzianych do podjęcia przez organy celne w latach 2009–2012 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej

 • Dz. U. C71A - 1 z 200925.3.2009

  Zaproszenie do składania podań o zatrudnienie w charakterze agentów kontraktowych przy realizacji zadań tymczasowych (EMEA, Londyn)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.