Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 81 POZ 4

Tytuł:

Przyjęcie dokumentu referencyjnego do celów dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE

Data ogłoszenia:2009-04-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 81 POZ 4

C 81/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.4.2009

Przyjęcie dokumentu referencyjnego do celów dyrektywy 2006/21/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (2009/C 81/06) Dnia 7 stycznia 2009 r. Komisja przyjęła pełny tekst dokumentu referencyjnego w sprawie najlepszych dostępnych technik gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej: http://eippcb.jrc.es

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 81 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C81 - 24 z 20094.4.2009

  Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań w obszarze energii w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy” (Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego nr. 1639/2006/WE z 24.10.2006,  Dz.U. L 310/15 z nr. 9.11.2006).

 • Dz. U. C81 - 23 z 20094.4.2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. (Opublikowana zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dz. U. C81 - 5 z 20094.4.2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (1)

 • Dz. U. C81 - 3 z 20094.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C81 - 2 z 20094.4.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5485 – Altor Fund III/Carnegie/Max Matthiessen) (1)

 • Dz. U. C81 - 2 z 20094.4.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5426 – Dassault Aviation/TSA/Thales) (1)

 • Dz. U. C81 - 1 z 20094.4.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5455 – TPV/Philips Branded Monitors) (1)

 • Dz. U. C81 - 1 z 20094.4.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5486 – Vodafone/Hutchison Whampoa/JV) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.