Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86

 • Dz. U. C86 - 11 z 200915.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5410 – ForFarmers/Cefetra) (1)

 • Dz. U. C86 - 7 z 200915.4.2009

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 23 stycznia 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (sprawa COMP/38628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 282) (1)

 • Dz. U. C86 - 5 z 200915.4.2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dz. U. C86 - 4 z 200915.4.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2008 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

 • Dz. U. C86 - 3 z 200915.4.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 30 listopad 2007 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

 • Dz. U. C86 - 2 z 200915.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C86 - 1 z 200915.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C86A - 1 z 200915.4.2009

  Ogłoszenie o rekrutacji do europolu: i zastępca dyrektora

 • Dz. U. C86A - 0 z 200915.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.