Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86 POZ 3

Tytuł:

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 30 listopad 2007 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

Data ogłoszenia:2009-04-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86 POZ 3

15.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/3

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 30 listopad 2007 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (2009/C 86/03) 1. Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną stanu faktycznego jako umowy lub uzgodnionej praktyki w rozumieniu art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG. 2. Komitet Doradczy zgadza się z dokonaną przez Komisję Europejską oceną produktu oraz obszaru geograficznego, na które kartel wywierał wpływ. 3. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji Europejskiej, że kartel stanowi pojedyncze i ciągłe naruszenie przepisów. 4. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją w kwestii adresatów projektu decyzji. 5. Komitet Doradczy zgadza się z Komisją, że na adresatów projektu decyzji należy nałożyć grzywnę. 6. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji dotyczącą podstawowej kwoty grzywien. 7. Komitet Doradczy zgadza się z oceną Komisji w kwestii okoliczności łagodzących i obciążających. 8. Komitet Doradczy zgadza się z opinią Komisji w kwestii zastosowania obwieszczenia Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszania grzywien. 9. Komitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 86 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C86 - 11 z 200915.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5410 – ForFarmers/Cefetra) (1)

 • Dz. U. C86 - 7 z 200915.4.2009

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 23 stycznia 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG (sprawa COMP/38628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 282) (1)

 • Dz. U. C86 - 5 z 200915.4.2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dz. U. C86 - 4 z 200915.4.2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2008 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/38.628 – kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

 • Dz. U. C86 - 2 z 200915.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C86 - 1 z 200915.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C86A - 1 z 200915.4.2009

  Ogłoszenie o rekrutacji do europolu: i zastępca dyrektora

 • Dz. U. C86A - 0 z 200915.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.