Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 91

 • Dz. U. C91 - 17 z 200921.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5508 – SOFFIN/HYPO REAL ESTATE) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C91 - 16 z 200921.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5501 – GDF Suez Energy Services/Elyo Italia) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C91 - 13 z 200921.4.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (1)

 • Dz. U. C91 - 8 z 200921.4.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C91 - 7 z 200921.4.2009

  Sprawozdanie specjalne nr 1/2009 pt. „Operacje bankowe w regionie śródziemnomorskim w ramach programu MEDA oraz poprzednich protokołów”

 • Dz. U. C91 - 6 z 200921.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C91 - 1 z 200921.4.2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C91A - 1 z 200921.4.2009

  Nabór na stanowisko dyrektora wykonawczego (grupa zaszeregowania AD 14) wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (Bruksela) — COM/2009/10178

 • Dz. U. C91A - 0 z 200921.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.