Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 94-A POZ 1

Tytuł:

Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)

Data ogłoszenia:2009-04-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 94-A POZ 1

23.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 94 A/1

V

(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

REKRUTACJA DO EUROPEJSKIEJ AGENCJI LEKÓW (LONDYN) (2009/C 94 A/01) Agencja jest odpowiedzialna za koordynację oceniania i kontrolowania produktów medycznych przeznaczo­ nych do stosowania u ludzi oraz do celów weterynaryjnych w Unii Europejskiej (zob. rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady — Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1). EMEA została ustano­ wiona w styczniu 1995 r. Ściśle współpracuje z Komisją Europejską, 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej, państwami członkowskimi EOG-EFTA oraz wieloma innymi grupami w sektorze rządowym i prywatnym. Dodatkowe informacje na temat EMEA i jej działalności dostępne są w Internecie, na naszej stronie: http:// www.emea.europa.eu. Europejska Agencja Leków organizuje procedurę naboru w celu ustanowienia listy rezerwowej na następu­ jące stanowisko: — EMEA/AD/289: Kierownik sektora, Product Data Management (AD 9) Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i w zależności od sytuacji budżetowej mogą otrzymać propozycję pięcioletniego, odnawialnego kontraktu zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1). Miejscem zatrudnienia będzie Londyn. Kandydaci muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu i posiadać pełne prawa obywatelskie. Pełny opis warunków i ofert pracy można pobrać ze strony internetowej EMEA pod adresem: http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm Podania należy składać drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej EMEA. Podania należy składać najpóźniej do dnia 4 czerwca 2009 r. do godziny 24.00. Należy wziąć pod uwagę fakt, że z uwagi na dużą liczbę podań wpływających do EMEA w końcowym okresie składania podań mogą wystąpić zakłócenia w przetwarzaniu danych przez system. Uprzejmie prosi się wnioskodawców o składanie podań z dużym wyprzedzeniem. Aby otrzymywać zawiadomienia o publikowanych ofertach pracy, należy zarejestrować się pod adresem http://www.emea.europa.eu/ pod linkiem „Online Mailing Sernice”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 94-A POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.