Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 94 POZ 8

Tytuł:

Wykaz organów centralnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do zajmowania się sprawami związanymi ze zwrotem dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego oraz stosujących art. 3 dyrektywy 93/7/EWG

Data ogłoszenia:2009-04-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 94 POZ 8

Strona 1 z 3
C 94/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2009

Wykaz organów centralnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do zajmowania się sprawami związanymi ze zwrotem dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego oraz stosujących art. 3 dyrektywy 93/7/EWG (1) (2009/C 94/03)

Państwo członkowskie Organ centralny

Belgia

Service Public Fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie Service de droit civil patrimonial/Dienst burgerlijk vermogensrecht Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115 BE – 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Kontakt: Pan Patrick Leclercq Tel.: +32 2 210 57 61 Faks: +32 2 210 57 95 E-mail: patrick.leclercq@just.fgov.be Kontakt: Pan Xavier Hopchet Tel.: +32 2 210 55 14 Faks: +32 2 210 55 14 E-mail: xavier.hopchet@just.fgov.be Ministry of Culture Kontakt: Pan Borislav Pavlov The Head of Inspectorate for Protection of Movable Cultural Heritage Museums, Galleries and Fine Arts Directorate 17 Al. Stamboliyski Bl. BG – Sofia 1040 Tel.:+359-29400955 Tel.:kom. +359 887271324 E-mail: borislavpavlov@abv.bg Kontakt: Pani Mariya Todorova-Simova Senior expert at the directorate „MGFA” Tel.: +359-29400918 E-mail: todorova_mariya@yahoo.com www.mc.government.bg Ministerstvo kultury Maltézské nám. 1 CZ – 118 11 Praha 1 Kontakt: Dr Daniela Vokolková Tel.: +420 257 085 459 Faks: +420 233 371 867 E-mail: daniela.vokolkova@mkcr.cz Kulturværdiudvalget Kulturarvsstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 4. DK – 1553 København V Tel.: +45 33 74 51 85 Faks: +45 33 74 51 01 E-mail: evaarn@kulturarv.dk www.kulturvaerdier.dk W RZĄDZIE FEDERALNYM Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Referat K 24 Graurheindorfer Str. 198 DE – 53117 Bonn Kontakt: Ministerialrat Frithjof Berger Kontakt: Regierungsdirektorin Alexa Rewer Tel.: +49 228 99 681–3657 Faks: +49 228 99 681–3805 E-mail: K42@bkm.bmi.bund.de www.kulturstaatsminister.de

Bułgaria

Republika Czeska

Dania

Niemcy

(1) Dz.U L 74 z 27.3.1993, s. 74.

23.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 94/9

Państwo członkowskie

Organ centralny

W KRAJACH ZWIĄZKOWYCH Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Königstraβe 46 DE – 70173 Stuttgart Kontakt: Ministerialrat Joachim Uhlmann Tel.: +49 711 279 29 80 Faks: +49 711 279 32 13 E-mail: joachim.uhlmann@mwk.bwl.de www.mwk.baden-wuerttemberg.de Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Salvatorstraβe 2 DE – 80333 München Kontakt: Leitender Ministerialrat Dr. Peter Wanscher Tel.: +49 89 21 86 23 69 Faks: +49 89 21 86 36 51 E-mail: peter.wanscher@stmwfk.bayern.de www.stmwfk.bayern.de Kulturelle Grundsatzangelegenheiten, Schutz und Rückführung von Kulturgut Der Regierende Bürgermeister von Berlin Senatskanzlei-Kulturelle Angelegenheiten Brunnenstraβe 188–190 DE – 10119 Berlin Kontakt: Regierungsdirektorin Liane Rybczyk Tel.: +49 30 90 228–410 Faks: +49 30 90 228–456 E-mail: liane.rybczyk@kultur.berlin.de www.senwisskult.berlin.de Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg Dortustraβe 36 DE – 14467 Potsdam Kontakt: Herr Danilo Buchholz Tel.: +49 331 866 49 55 Faks: +49 331 866 49 98 E-mail: danilo.buchholz@mwfk.brandenburg.de www.mwfk.brandenburg.de Der Senator für Kultur Altenwall 15/16 DE – 28195 Bremen Kontakt: Referatsleiterin Margrit Hohlfeld Tel.: +49 162 210 89 89 lub +49 421 361 27 49 Faks: +49 421 361 60 25 E-mail: Margrit.hohlfeld@Kultur.bremen.de Behörde für Kultur, Sport und Medien – Staatsarchiv Kattunbleiche 19 DE – 22041 Hamburg Kontakt: Frau Irmgard Mummenthey Tel.: +49 40 428 31 3115 Faks: +49 40 428 31 3201 E-mail: Irmgard.Mummenthey@bksm.hamburg.de Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst Rheinstraβe 23–25 DE – 65185 Wiesbaden Kontakt: Dr.Reinhard Dietrich Tel.: +49 611 323463 Faks: +49 611 323499 E-mail: Reinhard.Dietrich@HMWK.Hessen.de www.HMWK.Hessen.de

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 94 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C94 - 20 z 200923.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5490 – MOL/INA) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C94 - 15 z 200923.4.2009

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy

 • Dz. U. C94 - 2 z 200923.4.2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dz. U. C94 - 1 z 200923.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C94A - 1 z 200923.4.2009

  Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)

 • Dz. U. C94A - 0 z 200923.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.