Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2009 NR 95

 • Dz. U. C95 - 28 z 200924.4.2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5431 – ADM/Schokinag) (1)

 • Dz. U. C95 - 20 z 200924.4.2009

  Pomoc Państwa – Włochy – Pomoc Państwa nr C 8/09 (ex N 357/08) Fri-El Acerra S.r.l. – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C95 - 14 z 200924.4.2009

  Wezwanie do wyrażenia zainteresowania pełnieniem funkcji ekspertów zewnętrznych w celu ustanowienia grupy roboczej ekspertów naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Parma, Italy)

 • Dz. U. C95 - 13 z 200924.4.2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu pracy „Ludzie” 2009 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dz. U. C95 - 8 z 200924.4.2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dz. U. C95 - 3 z 200924.4.2009

  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 – Krajowa mapa pomocy regionalnej: Francja (  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13)

 • Dz. U. C95 - 2 z 200924.4.2009

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C95A - 2 z 200924.4.2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: księgowy — Nr referencyjny: EF/TA/08/07

 • Dz. U. C95 - 1 z 200924.4.2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5494 – ENEL/Endesa) (1)

 • Dz. U. C95A - 1 z 200924.4.2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: menedżer ds. badań — prognozy — Nr referencyjny: EF/TA/08/06

 • Dz. U. C95A - 0 z 200924.4.2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.