Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 25

Tytuł:

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2010-05-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 25

Strona 1 z 3
26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 135/25

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2010/C 135/11) Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 (1). Oświadczenia o sprzeciwie muszą wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji.

STRESZCZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 „LIMONE DI SIRACUSA” NR WE: IT-PGI-0005-0502-11.10.2005 ChNP ( ) ChOG ( X ) Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów infor­ macyjnych. 1. Właściwy organ państwa członkowskiego: Nazwa: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Adres: Via XX Settembre 20 00187 Roma RM ITALIA Tel. +39 0646455104 Faks +39 0646655306 E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it 2. Grupa składająca wniosek: Nazwa: Consorzio del Limone di Siracusa Adres: c/o SOAT 30 — viale Terecati 39 96100 Siracusa SR ITALIA Tel. Faks E-mail: Skład: 3. +39 093138234 +39 093138234 — producenci/przetwórcy ( X ) inni ( )

Rodzaj produktu: Klasa 1.6 Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

4.

Specyfikacja produktu: (podsumowanie wymogów określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1. Nazwa produktu: „Limone di Siracusa” 4.2. Opis produktu: Chronione oznaczenie geograficzne „Limone di Siracusa” zastrzeżone jest dla odmiany „Femminello” i jej klonów należących do gatunku Citrus limon (L) Burm uprawianych w wyspecjalizowanych hodow­ lach na obszarze położonym w prowincji Syrakuzy określonym w punkcie 4.3.

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

C 135/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2010

Cechy charakteryzujące każdy z typów owoców, zależne od okresu zbioru, są następujące: Primofiore: to odmiana, której owoce są zbierane od 1 października do 14 kwietnia i które mają następujące cechy: Barwa skórki: od jasnozielonej do cytrynowożółtej; Kształt: eliptyczny; Kaliber: od średniego do dużego; Masa owoców: nie mniej niż 100 g; Miąższ: barwa jasnozielona lub cytrynowo-żółta; Sok: barwa cytrynowo-żółta; Minimalna zawartość soku odsączonego: > 34 % masy; Zawartość cukru w miąższu w stopniach Brixa: > 7; Kwasowość: > 6 %. Bianchetto lub Maiolino (lub cytryna wiosenna): to odmiana, której owoce są zbierane od 15 kwietnia do 30 czerwca i które mają następujące cechy: Barwa skórki: jasnożółta; Kształt: eliptyczny lub owalny; Kaliber: duży; Masa owoców: nie mniej niż 100 g; Miąższ: barwa żółta; Sok: barwa cytrynowo-żółta; Minimalna zawartość soku odsączonego: > 30 % masy; Zawartość cukru w miąższu w stopniach Brixa: > 6,5; Kwasowość: > 5,5 %. Verdello (lub cytryna letnia): to odmiana, której owoce są zbierane od 1 lipca do 30 września i które mają następujące cechy: Barwa skórki: jasnozielona; Kształt: eliptyczno-kulisty; Kaliber: średnio-duży; Masa owoców: nie mniej niż 100 g; Miąższ: barwa cytrynowo-żółta; Sok: barwa cytrynowo-żółta; Minimalna zawartość soku odsączonego: > 25 % masy; Zawartość cukru w miąższu w stopniach Brixa: > 6; Kwasowość: > 5,5 %. Owoce objęte chronionym oznaczeniem geograficznym „Limone di Siracusa” muszą być wprowadzane do obrotu jako owoce świeże klasy ekstra i prima. Dopuszczalny kaliber to: 3, 4, 5. 4.3. Obszar geograficzny: Obszar produkcji ChOG „Limone di Siracusa” obejmuje gminy: Augusta, Melilli, Siracusa, Avola, Noto, Rosolini, Floridia, Solarino, Sortino i Priolo Gargallo.

26.5.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 135/27

Ten obszar geograficzny rozciąga się nie dalej niż 10 km od Morza Jońskiego i na wysokości nie większej niż 210 m n.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 135 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C135 - 29 z 201026.5.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C135 - 23 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie dla Nayifa Bin-Muhammada al-Qahtani i Qasima Yahaya Mahdi al-Rimi umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 450/2010

 • Dz. U. C135 - 22 z 201026.5.2010

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C135 - 21 z 201026.5.2010

  Zaproszenie do składania ofert – MOVE/SUB/01-2010 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku wewnętrznego: transport wodny śródlądowy

 • Dz. U. C135 - 20 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 19 z 201026.5.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C135 - 15 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie udziału kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym

 • Dz. U. C135 - 12 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego

 • Dz. U. C135 - 8 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie kompetencji pomagających uczyć się przez całe życie i sprzyjających nowym umiejętnościom w nowych miejscach pracy

 • Dz. U. C135 - 2 z 201026.5.2010

  Konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia i szkolenia

 • Dz. U. C135 - 1 z 201026.5.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5816 – Oaktree/Aleris) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.