Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 206 POZ 3

Tytuł:

Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki

Data ogłoszenia:2010-07-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 206 POZ 3

30.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 206/3

Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki (2010/C 206/03) Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt zgodził się na publikację tytułów i adresów internetowych następujących wspólnotowych wytycz­ nych dobrej praktyki, zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (1) lub z art. 9 rozporzą­ dzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (2). Tytuł: Wspólnotowe wytyczne dobrej praktyki higienicznej w dziedzinie zarządzania rynkiem hurtowym w Unii Europejskiej Autor: World Union of Wholesale Markets, European Regional Section (Światowe Stowarzyszenie Rynków Hurtowych, sekcja europejska) Adres internetowy: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm Tytuł: Europejskie wytyczne dobrej praktyki higienicznej dotyczące zbioru, przechowywania, transportu i sprzedaży zbóż, nasion oleistych i roślin białkowych Autor: Coceral i Cogeca Adres internetowy: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm Tytuł: F.E.D.I.A.F. Wytyczne dobrej praktyki dotyczące wytwarzania bezpiecznej karmy dla zwierząt domo­ wych, wersja z marca 2010 r. Autor: European Pet Food Industry Federation F.E.D.I.A.F. (Europejska Federacja Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych) Adres internetowy: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm Tytuł: Europejskie wytyczne dobrej praktyki dotyczące przemysłowej produkcji bezpiecznych materiałów paszowych Autor: European Feed Ingredients Platform (Europejska Platforma ds. Składników Paszowych) Adres internetowy: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 206 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C206 - 8 z 201030.7.2010

  Zawiadomienie dla Amira Abdullaha, Anwara Nassera Abdulla Al-Aulaqi, Nasiruddina Haqqaniego i Guli Agha Ishakzaiego umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 681/2010

 • Dz. U. C206 - 7 z 201030.7.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5897 – Kramp Groep/SHV/Houdstermaatschappij Kramp Groep) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C206 - 6 z 201030.7.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5917 – Triton Fund III/Tyco Waterworks Europe) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C206 - 5 z 201030.7.2010

  Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Tajlandii: propozycja przyjęcia wniosku o zmianę nazwy przedsiębiorstwa objętego średnim cłem antydumpingowym dla przedsiębiorstw współpracujących

 • Dz. U. C206 - 4 z 201030.7.2010

  Zawiadomienie o zebraniu wierzycieli w sprawie moratorium dla Landsbanki Íslands hf. zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

 • Dz. U. C206 - 2 z 201030.7.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C206 - 1 z 201030.7.2010

  Akt Rady z dnia 26 lipca 2010 r. przedłużający kadencję zastępcy dyrektora Europolu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.