Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 211 POZ 10

Tytuł:

Wyciąg z decyzji w sprawie De Nederlandsche Bank zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

Data ogłoszenia:2010-08-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 211 POZ 10

C 211/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2010

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Wyciąg z decyzji w sprawie De Nederlandsche Bank zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (2010/C 211/07) Zawiadomienie o wyroku sądu Na wniosek De Nederlandsche Bank w Amsterdamie, wyrokiem sądu z dnia 24 czerwca 2010 r. nr FTRK 10.1151, sąd okręgowy w Amsterdamie uznał, że postępowanie naprawcze (noodregeling), o którym mowa w sekcji 3:160 niderlandzkiej ustawy o nadzorze finansowym, ma zastosowanie do przedsiębiorstwa International insurance corporation (IIC) N.V. z siedzibą w Amsterdamie pod adresem Entrada 123 (1096 EB) i prowadzącego działalność pod tym samym adresem. Podstawę postępowania naprawczego stanowi część 3.5.5. niderlandzkiej ustawy o nadzorze finansowym. Z zastrzeżeniem wyjątków, postępowanie naprawcze podlega prawu niderlandz­ kiemu. Na sędziego nadzorującego wyznaczony został sędzia M.J.E. Geradts, członek sądu okręgowego w Amsterdamie. Na administratorów wyznaczeni zostali P.H.M Versteeg oraz M. Pannevis, prowadzący działalność pod adresem DLA Piper Nederland N.V., P.O. Box 75258, 1070 AG Amsterdam, NEDERLAND. Właściwym organem nadzorczym jest De Nederlandsche Bank. Odwołania od przedmiotowego wyroku można składać w ciągu 8 dni w sądzie apelacyjnym w Amsterdamie (Gerechtshof Amsterdam) pod adresem Prinsengracht 436, 1017 KE Amsterdam, NEDERLAND. Według wiedzy administratorów nie wniesiono żadnego odwołania.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 211 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C211 - 14 z 20104.8.2010

  Sprostowanie do ogłoszenia 2010/C 205/02 dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady WPZiB/413/2010 oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 423/2007 (  Dz.U. C 205 z 29.7.2010)

 • Dz. U. C211 - 14 z 20104.8.2010

  Sprostowanie do ogłoszenia 2010/C 205/03 dla osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady WPZiB/413/2010 oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 423/2007 (  Dz.U. C 205 z 29.7.2010)

 • Dz. U. C211 - 13 z 20104.8.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5931 – Banco Santander/German Retail Banking Business of SEB) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C211 - 12 z 20104.8.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5943 – Abu Dhabi Mar/ThyssenKrupp Marine Systems) (1)

 • Dz. U. C211 - 11 z 20104.8.2010

  Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C211 - 8 z 20104.8.2010

  Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

 • Dz. U. C211 - 7 z 20104.8.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Unię na produkty w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. C211 - 6 z 20104.8.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Unię na produkty w sektorze mięsa drobiowego, jaj i albuminy jaj

 • Dz. U. C211 - 5 z 20104.8.2010

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 sierpnia 2010 r. – Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C211 - 3 z 20104.8.2010

  Protokół ustaleń między Komisją Europejską a Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE) w sprawie wspólnych działań komunikacyjnych na rok 2011 (1)

 • Dz. U. C211 - 1 z 20104.8.2010

  Opinia Komisji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z reaktora EPR (blok 3) w Olkiluoto w Finlandii, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.