Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 236 POZ 11

Tytuł:

Decyzja nr 299 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–6 „Pelowo” położonym w obwodzie Plewen

Data ogłoszenia:2010-09-01


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 236 POZ 11

1.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 236/11

DECYZJA NR 299 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–6 „Pelowo” położonym w obwodzie Plewen (2010/C 236/10)

REPUBLIKA BUŁGARII RADA MINISTRÓW

Zgodnie z art. 50 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 4 i art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych oraz uwzględniając naruszenia odnotowane podczas przeprowadzania procedury, spowodo­ wane oferentem nie spełniającym obowiązkowych wymogów określonych w ustawie o podziemnych zaso­ bach naturalnych i uznaniem dokumentacji przetargowej jako mającą zastosowanie w procedurze,

RADA MINISTRÓW POSTANAWIA:

1) Procedura udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziem­ nych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–6 „Pelowo” położonym w obwodzie Plewen zostaje zakończona. 2) Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki podejmuje konieczne działania w celu zwrócenia depozytów oferentom po wejściu w życie niniejszej decyzji. 3) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego w ciągu 14 dni od jej obwieszczenia oferentom. Premier

Boyko BORISOV

W Sekretarz generalny rady ministrów

Rosen ZHELYAZKOV

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 236 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C236 - 12 z 20101.9.2010

  Decyzja nr 298 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–9 „Mizija” położonym w obwodzie Wraca

 • Dz. U. C236 - 10 z 20101.9.2010

  Decyzja nr 292 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–7 „Tarnak” położonym w obwodach Wraca i Plewen

 • Dz. U. C236 - 9 z 20101.9.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5967 – PHL/CSI) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C236 - 8 z 20101.9.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

 • Dz. U. C236 - 6 z 20101.9.2010

  Program „Uczenie się przez całe życie” – Szczegółowe zaproszenie do składania wniosków – Wyjazdy indywidualne uczniów w programie Comenius (DG EAC/38/2010)

 • Dz. U. C236 - 5 z 20101.9.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. C236 - 3 z 20101.9.2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG) (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dz. U. C236 - 2 z 20101.9.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C236 - 1 z 20101.9.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5861 – Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) (1)

 • Dz. U. C236 - 1 z 20101.9.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5931 – Banco Santander/German Retail Banking Business of Seb) (1)

 • Dz. U. C236A - 1 z 20101.9.2010

  Rekrutacja do Europejskiej Agencji Leków (Londyn)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.