Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 237 POZ 23

Tytuł:

Decyzja nr 296 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–8 „Altimir” położonym w obwodach Wraca i Plewen

Data ogłoszenia:2010-09-02


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 237 POZ 23

2.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 237/23

DECYZJA NR 296 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–8 „Altimir” położonym w obwodach Wraca i Plewen (2010/C 237/07)

REPUBLIKA BUŁGARII RADA MINISTRÓW

Zgodnie z art. 50 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 4 i art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych oraz uwzględniając naruszenia odnotowane podczas przeprowadzania procedury, spowodo­ wane oferentem nie spełniającym obowiązkowych wymogów określonych w ustawie o podziemnych zaso­ bach naturalnych i uznaniem dokumentacji przetargowej za mającą zastosowanie w procedurze,

RADA MINISTRÓW POSTANAWIA:

1) Procedura udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziem­ nych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–8 „Altimir” położonym w obwodach Wraca i Plewen zostaje zakończona. 2) Minister Gospodarki, Energetyki i Turystyki podejmuje konieczne działania w celu zwrócenia depozytów oferentom po wejściu w życie niniejszej decyzji. 3) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego w ciągu 14 dni od jej obwieszczenia oferentom.

Premier

Boyko BORISOV

Sekretarz Generalny Rady Ministrów

Rosen ZHELYAZKOV

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 237 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C237 - 22 z 20102.9.2010

  Decyzja nr 300 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–10 „Botewo” położonym w obwodach Wraca i Montana

 • Dz. U. C237 - 21 z 20102.9.2010

  Decyzja nr 297 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zakończenia procedury udzielenia koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–5 „Devetaki” położonym w obwodach Łowecz, Plewen i Gabrowo

 • Dz. U. C237 - 20 z 20102.9.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5956 – EADS/OPIP/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C237 - 19 z 20102.9.2010

  Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2010 r. przez Reassur Aktiengesellschaft przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-6/10)

 • Dz. U. C237 - 2 z 20102.9.2010

  Produkty lecznicze – Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych w drugim półroczu 2009 r. przez państwa EFTA należące do EOG

 • Dz. U. C237 - 1 z 20102.9.2010

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 września 2010 r. – Kursy walutowe euro

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.