Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 250 POZ 14

Tytuł:

Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki

Data ogłoszenia:2010-09-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 250 POZ 14

C 250/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.9.2010

Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki (2010/C 250/11) Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt zgodził się na publikację tytułów i adresów internetowych następujących wspólnotowych wytycz­ nych dobrej praktyki, zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz lub z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych: Tytuł: Wspólnotowe wytyczne dobrej praktyki higienicznej w dziedzinie zarządzania rynkiem hurtowym w Unii Europejskiej Autor: World Union of Wholesale Markets, European Regional Section (Światowe Stowarzyszenie Rynków Hurtowych, sekcja europejska) Adres internetowy: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm Tytuł: Europejskie wytyczne dobrej praktyki higienicznej dotyczące zbioru, przechowywania, transportu i sprzedaży zbóż, nasion oleistych i roślin białkowych. Autor: Coceral i Cogeca Adres internetowy: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm Tytuł: F.E.D.I.A.F. Wytyczne dobrej praktyki dotyczące wytwarzania bezpiecznej karmy dla zwierząt domo­ wych, wersja z marca 2010 r. Autor: European Pet Food Industry Federation F.E.D.I.A.F. (Europejska Federacja Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych) Adres internetowy: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm Tytuł: Europejskie wytyczne dobrej praktyki dotyczące przemysłowej produkcji bezpiecznych materiałów paszowych Autor: European Feed Ingredients Platform (Europejska Platforma ds. Składników Paszowych) Adres internetowy: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 250 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C250 - 15 z 201017.9.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5972 – CKI/HEH/EDF (UK Electricity Distribution Business)) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C250 - 13 z 201017.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (1)

 • Dz. U. C250 - 12 z 201017.9.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C250 - 11 z 201017.9.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 – stanowisko Rady

 • Dz. U. C250 - 10 z 201017.9.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 – stanowisko Rady

 • Dz. U. C250 - 9 z 201017.9.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 – stanowisko Rady

 • Dz. U. C250 - 8 z 201017.9.2010

  Projekt budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 – stanowisko Rady

 • Dz. U. C250 - 7 z 201017.9.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5859 – Whirlpool/Privileg Rights) (1)

 • Dz. U. C250 - 7 z 201017.9.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5826 – Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts) (1)

 • Dz. U. C250 - 5 z 201017.9.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dz. U. C250 - 1 z 201017.9.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.