Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 28 POZ 20

Tytuł:

Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki

Data ogłoszenia:2010-02-04


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 28 POZ 20

C 28/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2010

Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki (2010/C 28/07) Zgodnie z wynikiem oceny przeprowadzonej podczas posiedzenia w dniach 23–24 listopada 2009 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt zgodził się na publikację tytułów i odesłań do wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki dla sektora przemysłu UE wytwarzającego mieszanki paszowe i premiksy dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, na mocy art. 22 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. Tytuł: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manu­ facturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide Autor: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org Wydanie: Wersja 1.1. wrzesień 2009 r. Tekst dostępny tylko w języku angielskim.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 28 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C28 - 26 z 20104.2.2010

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C28 - 25 z 20104.2.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5768 – Klöckner/Becker) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C28 - 24 z 20104.2.2010

  Wykaz naturalnych wód mineralnych w Islandii i Norwegii zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 80/777/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w   Dz.U. C 23 z 29.1.2009, s. 11 i Suplemencie EOG nr 4 z 29.1.2009, s. 1)

 • Dz. U. C28 - 23 z 20104.2.2010

  Zmiany do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. C28 - 21 z 20104.2.2010

  Lista organizacji międzybranżowych uznawanych w sektorze tytoniu

 • Dz. U. C28 - 19 z 20104.2.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C28 - 13 z 20104.2.2010

  Układ monetarny pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim

 • Dz. U. C28 - 12 z 20104.2.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) (1)

 • Dz. U. C28 - 8 z 20104.2.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C28 - 4 z 20104.2.2010

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

 • Dz. U. C28 - 1 z 20104.2.2010

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C28A - 1 z 20104.2.2010

  Zaproszenie do składania aplikacji — Dyrektor ds. Technologii Informacyjnej (grupa zaszeregowania AD 14 lub AD 15)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.