Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 320 POZ 19

Tytuł:

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez sąd okręgowy w Oslo (Oslo Tingrett) w dniu 26 marca 2010 r., w sprawie Periscopus AS przeciwko Oslo Børs ASA i Erik Must AS (Sprawa E-1/10)

Data ogłoszenia:2010-11-25


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 320 POZ 19

25.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 320/19

V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ EFTA

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez sąd okręgowy w Oslo (Oslo Tingrett) w dniu 26 marca 2010 r., w sprawie Periscopus AS przeciwko Oslo Børs ASA i Erik Must AS (Sprawa E-1/10) (2010/C 320/08) W dniu 31 marca 2010 r. do kancelarii Trybunału EFTA wpłynął wniosek z dnia 26 marca 2010 r. złożony przez Sąd Okręgowy w Oslo (Oslo Tingrett), o wydanie w sprawie Periscopus AS przeciwko Oslo Børs ASA i Erik Must AS opinii doradczej dotyczącej następującej kwestii: Czy nakazanie oferentowi składającemu publiczną ofertę, by zaoferował cenę przekraczającą cenę, którą już zapłacił lub też zgodził się zapłacić w okresie sześciu miesięcy poprzedzających termin powstania obowiązku złożenia oferty, jest zgodne z art. 5 ust. 4 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/25/WE, zważywszy na fakt, że cena rynkowa w czasie, kiedy powstał obowiązek złożenia oferty przewyższa cenę, którą w przeciwnym wypadku oferent byłby zobowiązany zaoferować zgodnie z (norweską) ustawą o obrocie papierami wartościowymi

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 320 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C320E - 148 z 201025.11.2010

  Protokół posiedzenia w dniu 23 września 2010 r.

 • Dz. U. C320E - 44 z 201025.11.2010

  Protokół posiedzenia w dniu 22 września 2010 r.

 • Dz. U. C320 - 28 z 201025.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5971 – PPC/Urbaser/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C320 - 27 z 201025.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6062 – Coop/transGourmet) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C320 - 26 z 201025.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5962 – SSI/QP/Oryx) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C320 - 25 z 201025.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6026 – CRH/BauKing) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C320 - 24 z 201025.11.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6043 – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C320 - 23 z 201025.11.2010

  Skarga wniesiona w dniu 14 września 2010 r. przez Posten Norge AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-15/10)

 • Dz. U. C320 - 22 z 201025.11.2010

  Skarga wniesiona w dniu 2 września 2010 r. przez Konkurrenten.no AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-14/10)

 • Dz. U. C320 - 21 z 201025.11.2010

  Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2010 r. przez Aleris Unglpan AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-13/10)

 • Dz. U. C320 - 20 z 201025.11.2010

  Wyrok Trybunału z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie E-8/09 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Republice Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów – wyrok zaoczny)

 • Dz. U. C320 - 18 z 201025.11.2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dz. U. C320E - 16 z 201025.11.2010

  Protokół posiedzenia w dniu 21 września 2010 r.

 • Dz. U. C320 - 6 z 201025.11.2010

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do dodatkowych płatności na rzecz Hurtigruten w Norwegii

 • Dz. U. C320 - 4 z 201025.11.2010

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dz. U. C320 - 3 z 201025.11.2010

  Dni wolne od pracy w roku 2012 w instytucjach Unii Europejskiej

 • Dz. U. C320 - 2 z 201025.11.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C320 - 1 z 201025.11.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5890 – Heinzel/Europapier) (1)

 • Dz. U. C320 - 1 z 201025.11.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5948 – Banco Santander/Rainbow) (1)

 • Dz. U. C320E - 1 z 201025.11.2010

  Protokół posiedzenia w dniu 20 września 2010 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.