Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 11

Tytuł:

Naruszenie 2006/4524 – AUMSA – pismo informujące o zamiarze zakończenia postępowania

Data ogłoszenia:2010-12-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 11

7.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 329/11

Naruszenie 2006/4524 – AUMSA – pismo informujące o zamiarze zakończenia postępowania (2010/C 329/08) Przedmiotem postępowania w sprawie naruszenia 2006/4524 było tworzenie spółek mieszanych przez AUMSA, w szczególności utworzenie spółki o kapitale mieszanym Cabanyal 2010 SA, wbrew przepisom UE o zamówieniach publicznych, gdyż utworzenie tej spółki doprowadziło do przyznania zamówienia publicznego AUMSA z naruszeniem wspomnianych przepisów. Komisja jest zadowolona, że pod koniec okresu ustalonego w uzasadnionej opinii, przesłanej do władz hiszpańskich, spółka mieszana Cabanyal 2010 SA stała się w pełni publiczną spółką bez udziału kapitału prywatnego, a zatem przestało występować domniemane naruszenie. Z tego względu Komisja zaniechała dalszego postępowania w sprawie domniemanego naruszenia na etapie przekazania powiązanych spraw 2006/2366 i 2006/4524 do Trybunału. W związku z powyższym służby Komisji zwrócą się wkrótce do Kolegium Komisarzy o formalne zamknięcie tej sprawy. Jeśli skarżący dysponują informacjami, które mogłyby zmienić powyższą ocenę sprawy, proszeni są o niezwłoczne przekazanie ich Komisji, najpóźniej w terminie czterech tygodni od daty niniejszego zawia­ domienia.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 329 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C329 - 13 z 20107.12.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5984 – Intel/McAfee) (1)

 • Dz. U. C329 - 12 z 20107.12.2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5999 – Sanofi-Aventis/Genzyme) (1)

 • Dz. U. C329 - 7 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego (1)

 • Dz. U. C329 - 6 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji zmieniający okres stosowania komunikatu Komisji do państw członkowskich zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu WE dotyczącego stosowania art. 92 i art. 93 Traktatu do krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych (1)

 • Dz. U. C329 - 4 z 20107.12.2010

  Komunikat Komisji zmieniający wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (1)

 • Dz. U. C329 - 3 z 20107.12.2010

  Zawiadomienie Komisji w sprawie ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków i które dodaje się do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę na produkty w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. C329 - 2 z 20107.12.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6014 – GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel) (1)

 • Dz. U. C329 - 1 z 20107.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5875 – Lactalis/Puleva Dairy) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.