Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 330 POZ 2

Tytuł:

Komunikat Komisji w sprawie wykonania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (1)(Publikacja tytułów i odniesień do specyfikacji wspólnotowych na mocy rozporządzenia)

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 330 POZ 2

C 330/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

Komunikat Komisji w sprawie wykonania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (1)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do specyfikacji wspólnotowych na mocy rozporządzenia) (2010/C 330/02)

Organizacja

Odniesienie

Numer wersji

Tytuł specyfikacji wspólnotowej

Data wersji

ETSI (i)

EN 303 213-1

V1.2.1

Zaawansowany system kierowania i kontroli ruchu naziemnego (A-SMGCS); Część 1: Specy­ fikacja wspólnotowa do stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności jednolitej europej­ skiej przestrzeni powietrznej dla poziomu 1 systemu A-SMGCS wraz z interfejsami zewnętrz­ nymi Zaawansowany system kierowania i kontroli ruchu naziemnego (A-SMGCS); Część 2: Specy­ fikacja wspólnotowa do stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności jednolitej europej­ skiej przestrzeni powietrznej dla poziomu 2 systemu A-SMGCS wraz z interfejsami zewnętrz­ nymi Zaawansowany system kierowania i kontroli ruchu naziemnego (A-SMGCS); Część 3: Specy­ fikacja wspólnotowa do stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności jednolitej europej­ skiej przestrzeni powietrznej dla wbudowanego czujnika współpracującego wraz z interfejsami Zaawansowany system kierowania i kontroli ruchu naziemnego (A-SMGCS); Część 4: Specy­ fikacja wspólnotowa do stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności jednolitej europej­ skiej przestrzeni powietrznej dla wbudowanego czujnika niewspółpracującego wraz z interfejsami; podczęść 1: Wymogi ogólne dla czujnika niewspółpracującego Zaawansowany system kierowania i kontroli ruchu naziemnego (A-SMGCS); Część 4: Specy­ fikacja wspólnotowa do stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności jednolitej europej­ skiej przestrzeni powietrznej dla wbudowanego czujnika niewspółpracującego wraz z interfejsami; podczęść 2: Wymogi ogólne dla wbudowanego czujnika radaru ruchu naziem­ nego

lipiec 2010

ETSI

EN 303 213-2

V1.1.1

październik 2010 r.

ETSI

EN 303 213-3

V1.1.1

październik 2010 r.

ETSI

EN 303 213-4-1

V1.1.1

październik 2010 r.

ETSI

EN 303 213-4-2

V1.1.1

październik 2010 r.

(i) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650 Route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis Cedex, FRANCE, tel. +33 492944200, faks +33 493654716, http://www.etsi.org

(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, s. 26.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 330 POZ 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.