Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 343 POZ 12

Tytuł:

Specjalne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 3 ust. 7 Statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 343 POZ 12

C 343/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2010

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Specjalne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 3 ust. 7 Statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (1) (2010/C 343/06) W 2010 roku Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał Parlamentowi Europejskiemu jedno specjalne sprawozdanie: Specjalne sprawozdanie z dnia 24 lutego 2010 r., powstałe w następstwie wstępnego zalecenia przedłożo­ nego Komisji Europejskiej w sprawie skargi 676/2008/RT. Treść specjalnego sprawozdania jest dostępna na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.ombudsman.europa.eu W sprawie otrzymania bezpłatnego wydruku tego dokumentu można zwrócić się do Sekretariatu Europej­ skiego Rzecznika Praw Obywatelskich: 1 avenue du Président Robert Schuman CS 30403 67001 Strasbourg Cedex FRANCE Tel. +33 388172313 Faks +33 388179062 E-mail: eo@ombudsman.europa.eu

(1) Decyzja Parlamentu Europejskiego 94-262 z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 343 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C343 - 32 z 201017.12.2010

  Zawiadomienie dla Fahda Mohammeda Ahmeda Al-Quso, wpisanego do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1204/2010

 • Dz. U. C343 - 31 z 201017.12.2010

  Powiadomienie dotyczące wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Dz. U. C343 - 24 z 201017.12.2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C343 - 23 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 22 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 21 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 20 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 19 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 18 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 17 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 16 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 15 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 14 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 13 z 201017.12.2010

  Roczne Sprawozdanie za 2009 rok

 • Dz. U. C343 - 7 z 201017.12.2010

  Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)

 • Dz. U. C343 - 3 z 201017.12.2010

  Powiadomienia przewidziane w art. 26 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

 • Dz. U. C343 - 2 z 201017.12.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C343 - 1 z 201017.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6017 – APMT/DPW/COSCO/QPGL/QQCT) (1)

 • Dz. U. C343 - 1 z 201017.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5970 – CA Immo/Europolis) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.