Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 343 POZ 7

Tytuł:

Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 343 POZ 7

Strona 1 z 5
17.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 343/7

Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (2010/C 343/05)

WYKAZ KONWENCJI BELGIA

(Nie otrzymano powiadomienia).

BUŁGARIA

Międzynarodowa konwencja z dnia 10 maja 1952 r. w sprawie zajęcia (aresztu) statków morskich. Traktat z dnia 7 marca 1967 r. między Republiką Federalną Niemiec a Konfederacją Szwajcarską o ochronie oznaczenia pochodzenia i innych oznaczeń geograficznych. Konwencja z dnia 24 września 1968 r. między Republiką Fede­ ralną Niemiec a Europejską Organizacją Badań Kosmicznych (ESRO) w sprawie Europejskiego Centrum Operacji Kosmicz­ nych. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), podpisana w Monachium w dniu 5 października 1973 r. Traktat z dnia 25 kwietnia 1977 r. między Konfederacją Szwaj­ carską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie drogi łączącej Lörrach i Weil am Rhein na terytorium Szwajcarii. Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, podpi­ sana w Londynie w dniu 28 kwietnia 1989 r. Konwencja z dnia 23 sierpnia 1990 r. między Rządem Repub­ liki Federalnej Niemiec a Europejską Agencją Kosmiczną doty­ cząca Europejskiego Centrum Astronautów.

ESTONIA

Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych między Ludową Republiką Bułgarii a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisana w Sofii w dniu 3 października 1986 r.

REPUBLIKA CZESKA

Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, podpisana w Hadze w dniu 4 maja 1971 r. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), podpisana w Monachium w dniu 5 października 1973 r. Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Konfederacją Szwajcarską o ochronie oznaczenia pochodzenia, nazw pochodzenia i innych nazw geograficznych, podpisany w Bernie, w dniu 16 listopada 1973 r. Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisany w Ułan Bator w dniu 15 października 1976 r. Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Kuby o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisany w Pradze w dniu 18 kwietnia 1980 r. Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzin­ nych i karnych, podpisany w Moskwie w dniu 12 sierpnia 1982 r. (1) Traktat między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Wietnamem o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisany w Pradze w dniu 12 października 1982 r. Traktat między Republiką Czeską a Ukrainą o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, podpisany w Kijowie w dniu 28 maja 2001 r. Traktat między Republiką Czeską a Republiką Uzbekistanu o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil­ nych i karnych, podpisany w Taszkiencie w dniu 18 stycznia 2002 r.

NIEMCY

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), podpisana w Monachium w dniu 5 października 1973 r. Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, podpi­ sana w Londynie w dniu 28 kwietnia 1989 r. Umowa między Republiką Estońską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil­ nych, rodzinnych i karnych, podpisana w 1993 r. Umowa między Republiką Estońską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzin­ nych i karnych, podpisana w 1995 r.

GRECJA

Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, podpi­ sana w Londynie w dniu 28 kwietnia 1989 r.

HISZPANIA

Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, podpisana w Hadze w dniu 4 maja 1971 r. Konwencja haska z dnia 2 października 1973 r. w sprawie prawa właściwego dla odpowiedzialności za produkty wadliwe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 343 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C343 - 32 z 201017.12.2010

  Zawiadomienie dla Fahda Mohammeda Ahmeda Al-Quso, wpisanego do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1204/2010

 • Dz. U. C343 - 31 z 201017.12.2010

  Powiadomienie dotyczące wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Przedłużenie terminu – Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Dz. U. C343 - 24 z 201017.12.2010

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C343 - 23 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 22 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 21 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 20 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 19 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 18 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 17 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 16 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 15 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 14 z 201017.12.2010

  Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

 • Dz. U. C343 - 13 z 201017.12.2010

  Roczne Sprawozdanie za 2009 rok

 • Dz. U. C343 - 12 z 201017.12.2010

  Specjalne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 3 ust. 7 Statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. C343 - 3 z 201017.12.2010

  Powiadomienia przewidziane w art. 26 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

 • Dz. U. C343 - 2 z 201017.12.2010

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C343 - 1 z 201017.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6017 – APMT/DPW/COSCO/QPGL/QQCT) (1)

 • Dz. U. C343 - 1 z 201017.12.2010

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5970 – CA Immo/Europolis) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.