Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 98 POZ 1

Tytuł:

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

Data ogłoszenia:2010-04-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 98 POZ 1

Strona 1 z 3
16.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 98/1

IV

(Informacje)

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 98/01)

Numer pomocy Państwo członkowskie Numer referencyjny państwa członkowskiego Nazwa regionu (NUTS)

X 145/2009 Polska PL Poland Artykuł 87 ust. 3 lit. a) Ministerstwo Gospodarki, Departament Wdrażania Programów Opera­ cyjnych Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa www.mg.gov.pl pomoc na usługi doradcze dla MSP udzielana w ramach pomocy finan­ sowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013 Zał. Podstawy prawne

Organ przyznający pomoc

Nazwa środka pomocy

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego) Rodzaj środka pomocy Zmiany istniejącego środka pomocy Czas trwania pomocy Sektor(y) gospodarki Rodzaj beneficjenta Całkowity planowany programu pomocy Przeznaczona na gwarancje Instrument pomocy (art. 5) Odesłanie do decyzji Komisji W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych roczny budżet

Program pomocy — 14.04.2008 - 31.12.2008 Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy MŚP PLZ 0,01 (w mln)

— Dotacja — rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.1.2001 ze zm.) -

C 98/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.4.2010

Cele Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej 50,00 % —

MŚP –w %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/poig/Documents/ c765eafdf2b940e5b475eb95d2297113DziennikUstawz2008rkwiecien1.pd f

Numer pomocy Państwo członkowskie Numer referencyjny państwa członkowskiego Nazwa regionu (NUTS)

X 182/2009 Zjednoczone Królestwo — NORTH WEST Obszary mieszane North West Development Agency Jayant Mehta, PO Box 37, Renaissance House, Centre Park, Warrington WA1 1XB www.nwda.co.uk English Property Scheme — — — — — — — — Regional Development Agencies Act 1998 Local Government, Planning and Land Act 1980 Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 Local Government Act 2000 Housing and Regeneration Act 2008 The Public Contracts Regulations SI 2006 No 5 European Communities Act 1972 and European Communities (Finance) Act 2008

Organ przyznający pomoc

Nazwa środka pomocy Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Rodzaj środka pomocy Zmiany istniejącego środka pomocy

Program pomocy Zmiany XR 22/2007 To clarify and expand the scope of the speculative and bespoke scheme and to accomodate new developments in the law like the environment aid guidelines and the new GBER into the scheme. 01.04.2009 - 31.12.2013 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, BUDOWNICTWO, DZIAŁAL­ NOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MŚP duże przedsiębiorstwo roczny budżet GBP 50,00 (w mln)

Czas trwania pomocy Sektor(y) gospodarki

Rodzaj beneficjenta

Całkowity planowany programu pomocy Przeznaczona na gwarancje Instrument pomocy (art. 5)

— Dotacja — —

Odesłanie do decyzji Komisji W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

16.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 98/3

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej 25,00 % 20 %

MŚP –w %

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie (art. 13) Program pomocy Pomoc dla nowo utworzonych małych przed­ siębiorstw (art. 14) Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2010 NR 98 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C98 - 41 z 201016.4.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C98 - 36 z 201016.4.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C98 - 30 z 201016.4.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C98 - 25 z 201016.4.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C98 - 20 z 201016.4.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C98 - 15 z 201016.4.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C98 - 11 z 201016.4.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dz. U. C98 - 6 z 201016.4.2010

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.