Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 41 POZ 75

Tytuł:

Sprostowanie do poradnika dotyczącego przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia (  Dz.U. C 28 z 28.1.2011)

Data ogłoszenia:2011-02-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 41 POZ 75

10.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

C 41/75

Sprostowanie do poradnika dotyczącego przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 28 z dnia 28 stycznia 2011 r.) (2011/C 41/09) Okładka, tytuł: zamiast: powinno być: Strona 1, tytuł: zamiast: „Poradnik dotyczący przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia (1) „Poradnik dotyczący przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia”, „Projekt poradnika dotyczącego przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia”.

___________

(1) Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Niniejszy dokument w żadnym wypadku nie może być utożsamiany ze stanowiskiem Komisji.”, powinno być: „Projekt poradnika dotyczącego przygotowywania wniosku o udzielenie zezwolenia (1)

___________

(1) Ostateczna wersja zostanie opublikowana przez Europejską Agencję Chemikaliów na jej stronie inter­ netowej.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 41 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C41 - 74 z 201110.2.2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6060 – Citigroup/Public Sector Pension Investment Board/DP World/DP World Australia JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 72 z 201110.2.2011

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6147 – Rosneft Oil Company/BP/Ruhr Oel) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C41 - 51 z 201110.2.2011

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do przywrócenia niektórych operacji (dawnego) Glitnir Bank hf oraz ustanowienia i dokapitalizowania New Glitnir Bank hf (przemianowanego obecnie na Islandsbanki)

 • Dz. U. C41 - 31 z 201110.2.2011

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do przywrócenia niektórych operacji (dawnego) Landsbanki Islands hf oraz ustanowienia i dokapitalizowania New Landsbanki Islands (NBI hf)

 • Dz. U. C41 - 7 z 201110.2.2011

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości dotyczących pomocy państwa przyznanej na przywrócenie niektórych operacji prowadzonych przez (dawny) Kaupthing Bank hf i ustanowienie oraz dokapitalizowanie banku New Kaupthing Bank (przemianowanego następnie na Arion Bank hf)

 • Dz. U. C41 - 4 z 201110.2.2011

  Komunikat Komisji w sprawie ochrony prawem autorskim wzoru wspólnej strony monet euro

 • Dz. U. C41 - 3 z 201110.2.2011

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C41 - 1 z 201110.2.2011

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Wspólnot Europejskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.