Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 50 POZ 5

Tytuł:

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez sąd okręgowy w Oslo (Oslo tingrett) w dniu 12 października 2010 r., w związku ze sprawą Philip Morris Norway AS przeciwko Staten/Helse- og omsorgsdepartementet (Sprawa E-16/10)

Data ogłoszenia:2011-02-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 50 POZ 5

17.2.2011

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 50/5

V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ EFTA

Wniosek do Trybunału EFTA o wydanie opinii doradczej, złożony przez sąd okręgowy w Oslo (Oslo tingrett) w dniu 12 października 2010 r., w związku ze sprawą Philip Morris Norway AS przeciwko Staten/Helse- og omsorgsdepartementet (Sprawa E-16/10) (2011/C 50/05) W dniu 19 października 2010 r. do kancelarii Trybunału EFTA wpłynął wniosek z dnia 12 października 2010 r. złożony przez sąd okręgowy w Oslo (Oslo tingrett), o wydanie w sprawie Philip Morris Norway AS przeciwko Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet opinii doradczej dotyczącej następujących kwestii: 1. Czy z art. 11 Porozumienia EOG wynika, że ogólny zakaz umieszczania wyrobów tytoniowych w widocznych miejscach stanowi środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w swobodnym przepływie towarów 2. Zakładając istnienie ograniczenia, jakie kryteria byłyby decydujące przy ustalaniu, czy zakaz umieszczania wyrobów tytoniowych w widocznym miejscu byłby właściwy i konieczny z punktu widzenia zdrowia publicznego, mając na względzie cel, jakim jest ograniczenie palenia tytoniu w społeczeństwie w ogóle, a w szczególności wśród młodych ludzi

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2011 NR 50 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C50 - 14 z 201117.2.2011

  Decyzja nr 889 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwarcia procedury udzielenia zezwolenia na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – podziemnych zasobów naturalnych zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podziemnych zasobach naturalnych – w „Bloku 5 Byala” położonym w obwodach Ruse, Targovishte i Veliko Tarnovo, oraz zapowiedzi udzielenia zezwolenia w drodze postępowania przetargowego

 • Dz. U. C50 - 9 z 201117.2.2011

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczonego do dwóch chińskich producentów eksportujących, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited oraz Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, oraz o wszczęciu przeglądu środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C50 - 6 z 201117.2.2011

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu cyklaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. C50 - 4 z 201117.2.2011

  Sprawozdanie specjalne nr 11/2010 pt. „Zarządzanie przez Komisję ogólnym wsparciem budżetowym w krajach AKP, Ameryki Łacińskiej i Azji”

 • Dz. U. C50 - 3 z 201117.2.2011

  Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Niemcy (Artykuły 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa C 22/10 (ex N 701/09) – Pomoc na rzecz asystentów ds. innowacji (B+R) – Niemcy (1)

 • Dz. U. C50 - 2 z 201117.2.2011

  Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

 • Dz. U. C50 - 1 z 201117.2.2011

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C50E - 1 z 201117.2.2011

  Stanowisko Rady (UE) nr 5/2011 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/121/WEPrzyjęte przez Radę w dniu 6 grudnia 2010 r. (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.