Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 169 POZ 23

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 maja 2004 r. dotycząca mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji

Data ogłoszenia:2004-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 169 POZ 23

1.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/23

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 1 maja 2004 r. dotycząca mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji (2004/490/WE, Euratom)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 224, Niniejszym na członków Sądu Pierwszej Instancji na okres od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r. mianowani zostają: Küllike JÜRIMÄE uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140, Savvas S. PAPASAVVAS Ottó CZÚCZ Irena WISZNIEWSKA-BIAŁECKA Daniel ŠVÁBY. Artykuł 2 Niniejszym mianowani zostają na członków Sądu Pierwszej Instancji na okres od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2007 r.: Irena PELIKÁNOVÁ a także mając na uwadze, co następuje: Ingrīda LABUCKA Vilenas VADAPALAS Ena CREMONA. Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. Artykuł 4

(2)

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej i dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Akt przystąpienia z 2003 r.), w szczególności jego art. 46 ust. 1 i 2 lit. b),

(1)

Artykuł 46 ust. 1 i 2 lit. b) Aktu przystąpienia z 2003 r. przewiduje mianowanie dziesięciu sędziów do Sądu Pierwszej Instancji. Mandat pięciu z sędziów Sądu Pierwszej Instancji wygasa 31 sierpnia 2004 roku. Sędziowie ci zostają wybrani w drodze losowania. Mandat pozostałych sędziów wygasa 31 sierpnia 2007 roku.

W związku z tym należy mianować, zgodnie z artykułem, o którym mowa, i po przeprowadzeniu losowania wskazanego w tym artykule, dziesięciu dodatkowych sędziów do Sądu Pierwszej Instancji.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 maja 2004 r.

A. ANDERSON

(3)

Mianowanie dziesiątego sędziego może nastąpić w późniejszym terminie,

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 169 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 22 z 20041.5.2004

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 maja 2004 r. dotycząca mianowania sędziów do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L169 - 21 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1876/2003

 • Dz. U. L169 - 20 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

 • Dz. U. L169 - 19 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert złożonych na wysyłki ryżu długoziarnistego B łuskanego na wyspę Reunion w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1878/2003

 • Dz. U. L169 - 18 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1877/2003

 • Dz. U. L169 - 15 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 937/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L169 - 14 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 maja 2004 r.

 • Dz. U. L169 - 12 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L169 - 10 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L169 - 8 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L169 - 5 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 932/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L169 - 3 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2004, z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 1 z 20041.5.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

 • Dz. U. L169 - 0 z 20041.5.2004

  OBWIESZCZENIE KOMISJI

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.