Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 172 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2004 z dnia 4 maja 2004 ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

Data ogłoszenia:2004-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 172 POZ 3

Strona 1 z 2
6.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 947/2004 z dnia 4 maja 2004 ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 (1) ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/ 2000 (2), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 (3) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (4), ostatnio amienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003, a w szczególności jego art. 173, ust.1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2004 r.

Art. 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2004 r. W imieniu Komisji Członek Komisji

Erkki LIIKANEN

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

302 311 253 343

z z z z

19.10.1992, 12.12.2000, 11.10.1993, 31.12.2003,

str. str. str. str.

1. 17. 1. 1.

L 172/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2004

ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR DKK SEK GEF Liczba wartości jednostkowych na 100 kg

1.10 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 1.90 1.100 1.110 1.130 1.140 1.160 1.170 1.170.1 1.170.2 1.180 1.190 1.200 1.200.1 1.200.2 1.210 1.220 1.230 1.240

Ziemniaki młode 0701 90 50 Cebula (inna niż do sadzenia) 0703 10 19 Czosnek 0703 20 00 Pory ex 0703 90 00 Kalafior 0704 10 00 Kapusta biała i czerwona 0704 90 10 Brokuly lub kalarepa (Brassica oleracea. var. italica) 0704 90 90 Kapusta pekińska ex 0704 90 90 Salata glowiasta 0705 11 00 Marchew ex 0706 10 00 Rzodkiewka ex 0706 90 90 Groch (Pisum sativum) 0708 10 00 Fasola — Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 — Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00 Bób ex 0708 90 00 Karczochy 0709 10 00 Szparagi — zielone ex 0709 20 00 — pozostałe 0709 20 00 Oberzyny (baklazany) 0709 30 00 Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce) ex 0709 40 00 Pieprznik jadalny 0709 59 10 Papryka słodka 0709 60 10

54,06 38,38 134,48 53,49 — 59,90 61,43 67,68 — 37,82 65,10 363,92

402,26 285,59 1 000,67 398,04 — 445,73 457,11 503,59 — 281,43 484,42 2 708,03

494,55 351,11 1 230,23 489,36 — 547,98 561,98 619,11 — 346,00 595,55 3 329,28

36,42 25,86 90,60 36,04 — 40,35 41,39 45,59 — 25,48 43,86 245,18

122,67 178,98 — —

912,81 1 331,86 — —

1 122,21 1 637,40 — —

82,64 120,58 — —

254,24 370,14 127,70 56,94 994,91 197,62

1 891,86 2 754,31 950,23 423,70 7 403,32 1 470,56

2 325,88 3 386,18 1 168,22 520,90 9 101,74 1 807,93

171,28 249,37 86,03 38,36 670,27 133,14

6.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/5

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg DKK SEK GEF

1.250 1.270

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 172 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L172 - 7 z 20046.5.2004

    Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 1999/819/Euratom z dnia 16 listopada 1999 r. dotyczącą przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) do Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego z 1994 r. w odniesieniu do deklaracji załączonej do niej

  • Dz. U. L172 - 1 z 20046.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2004 z dnia 5 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L172 - 0 z 20046.5.2004

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.