Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 177 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2004 z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla niektórych grzybów zakonserwowanych

Data ogłoszenia:2004-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 177 POZ 3

12.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 959/2004 z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla niektórych grzybów zakonserwowanych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/95 z 6 września 1995 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane (1), a w szczególności jego art. 6 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

pozwolenia mogą zostać wydane, oraz w jakim stopniu wydawanie pozwoleń może zostać zawieszone w odniesieniu do późniejszych wniosków.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Pozwolenia na przywóz produktów pochodzących z Chin, o które wnioskowano 3 i 4 maja 2004 r. z tytułu art. 4 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 2125/95 i w odniesieniu do których wnioski zostały przekazane Komisji 6 maja 2004 r. są wydawane, ze wskazaniem postanowienia art. 11 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w ilości odpowiadającej 88,29 % wnioskowanych ilości. Artykuł 2 Pozwolenia na przywóz, o które wnioskowano 3 i 4 maja 2004 r. z tytułu art. 4 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 2125/95 i w odniesieniu do których wnioski zostały przekazane Komisji 6 maja 2004 r. są wydawane, ze wskazaniem postanowienia art. 11 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w ilości odpowiadającej 10,68 % wnioskowanych ilości. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 2004 r.

W art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2125/95 przewiduje się, że jeżeli ilości, w odniesieniu do których wystąpiono o pozwolenia przekraczają dostępne ilości, Komisja ustala zryczałtowaną obniżkę procentową dla danych wniosków oraz zawiesza wydawanie pozwoleń w odniesieniu do późniejszych wniosków. W przypadku produktów pochodzących z Chin ilości wnioskowane 3 i 4 maja 2004 r. z tytułu art. 4 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 2125/95 przekraczają dostępne ilości. Należy więc określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą zostać wydane, oraz w jakim stopniu wydawanie pozwoleń może zostać zawieszone w odniesieniu do późniejszych wniosków. W przypadku produktów pochodzących z Chin ilości wnioskowane 3 i 4 maja 2004 r. z tytułu art. 4 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 2125/95 przekraczają dostępne ilości. Należy więc określić, w jakiej mierze

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz. U. L 212 z 7.9.1995, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 498/2004 (Dz. U. L 80 z 18.3.2004, str. 20).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 177 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L177 - 1 z 200412.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2004 z dnia 11 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.