Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 179 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2004 z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2314/2003 odnośnie terminu składania ofert w ramach częściowego przetargu na sprzedaż, na rynku wewnętrznym, żyta będącego w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2004-05-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 179 POZ 3

14.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 965/2004 z dnia 13 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2314/2003 odnośnie terminu składania ofert w ramach częściowego przetargu na sprzedaż, na rynku wewnętrznym, żyta będącego w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3) (4)

związku z powyższym, rozporządzenie (WE) nr 2314/ 2003 powinno zostać zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), a w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Art. 4 ust. 1 akapit 2 rozporządzenia (WE) nr 2314/2003 otrzymuje następujące brzmienie: „Termin składania ofert w ramach przetargów częściowych upływa w każdy czwartek o godz. 9.00 czasu brukselskiego, z wyjątkiem 20 maja i 10 czerwca 2004 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2314/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia stałego przetargu na sprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjne (2) przewiduje, że termin składania ofert w ramach przetargów częściowych upływa w każdy czwartek. Niezbędne jest anulowanie przetargu częściowego, którego termin upływa 10 czerwca 2004 r., ponieważ dzień ten jest w Niemczech dniem wolnym od pracy.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 maja 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) DZ.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzenie (WE) nr 1104/2003 (DZ.U.L 158 z 27.6.2003, str. 1). (2) DZ.U. L 342 z 30.12.2003, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzenien (WE) nr 718/2004 (DZ.U. L 111 z 17.4.2004, str. 36).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 179 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 16 z 200414.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2004 z dnia 13 maja 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L179 - 15 z 200414.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2004 z dnia 13 maja 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1814/2003

 • Dz. U. L179 - 14 z 200414.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2004 z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L179 - 12 z 200414.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2004 z dnia 13 maja 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L179 - 9 z 200414.5.2004

  Rozporządzenie Komisj (WE) nr 969/2004 z dnia 13 maja 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L179 - 8 z 200414.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2004 z dnia 13 maja 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 27 przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L179 - 6 z 200414.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2004 z dnia 13 maja 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L179 - 4 z 200414.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2004 z dnia 13 maja 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 14 maja 2004 r.

 • Dz. U. L179 - 1 z 200414.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2004 z dnia 13 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.