Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 180 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2004 z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2004-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 180 POZ 9

Strona 1 z 8
15.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 979/2004 z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

biorstw, agencji i jednostek poprzedniego rządu Iraku, względem których stosuje się zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. W związku z tym załącznik III powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzenie musi natychmiast wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 wymienia osoby fizyczne i prawne, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, agencje i inne jednostki poprzedniego rządu Iraku, objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 26 kwietnia 2004 r., Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób fizycznych i prawnych, instytucji publicznych, przedsię-

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2004 r. W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 924/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 100).

L 180/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2004

ZAŁĄCZNIK Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony w następujący sposób: 1. Dodaje się następujące instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, agencje, osoby prawne i jednostki: 1) AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB. Adres: Baghdad International Airport, General Street, Baghdad, Iraq. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adresy: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, L TD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq. AL HASSAKA SPINNING PROJECT. Adres: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Adres: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Baghdad, Iraq. AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adres: Iraq. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adresy: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, United Arab Emirates; b) 638, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq. AMANAT AL-ASIMA. Adres: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq. ANIMAL HEALTH DEPARTMENT. Adres: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Baghdad, Iraq.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 180 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 29 z 200415.5.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2004 r. dotycząca mianowania członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L180 - 26 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2004 z dnia 14 maja 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L180 - 24 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2004 z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające po raz 34. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L180 - 23 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2004 z dnia 14 maja 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1876/2003

 • Dz. U. L180 - 22 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 982/2004 z dnia 14 maja 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu okrągłoziarnistego w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1875/2003

 • Dz. U. L180 - 21 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2004 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ofert złożonych na wysyłki ryżu długoziarnistego B łuskanego na wyspę Reunion w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1878/2003

 • Dz. U. L180 - 20 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2004 z dnia 14 maja 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1877/2003

 • Dz. U. L180 - 8 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2004 z dnia 14 maja 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 313. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L180 - 7 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2004 z dnia 14 maja 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 60. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L180 - 5 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2004 z dnia 14 maja 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 141. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L180 - 3 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2004 z dnia 14 maja 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 141. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L180 - 1 z 200415.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2004 z dnia 14 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.