Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 186 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2004 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ, na wnioski złożone w maju 2004 r.

Data ogłoszenia:2004-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 186 POZ 3

25.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1011/2004 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ, na wnioski złożone w maju 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ lub WE/KTZ (2) a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wnioski zostały złożone władzom krajowym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 192/2002 o wydanie pozwoleń na przywóz na całkowitą ilość wynoszącą 74 613,612 ton, przekraczającą dostępną ilość.

(3)

W zastosowaniu art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 192/2002 należy więc ustalić jednolity współczynnik redukcji stosowany dla każdego złożonego wniosku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 6 ust. 4 załącznika III do decyzji 2002/822/WE zezwala na kumulację pochodzenia AKP/KTZ/WE w przypadku produktów ujętych w rozdziale 17 i oznaczonych kodami CN 1806 10 30 i 1806 10 90 do ilości rocznej równej 28 000 ton cukru. W zastosowaniu art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2302/2003 z 29 grudnia 2003 r. wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 192/2002, ustanawiającego szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ i WE/KTZ (3), dostępna ilość w odniesieniu do wniosków o pozwolenie złożonych w maju 2004 r. wynosi 18 667 ton.

Artykuł 1 Pozwolenia na przywóz objęte wnioskami złożonymi do dnia 7 maja 2004 r. zgodnie z art. 6 vst. 1 rozporządzenia (WE) nr 192/2002 są wydawane na ilość równą 25,018223 % wnioskowanej ilości.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1. (2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 55. (3) Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 4.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 186 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 9 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2004 z dnia 24 maja 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L186 - 8 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2004 z dnia 24 maja 2004 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w maju 2004 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L186 - 5 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2004 z dnia 24 maja 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych oraz z sektora ryżu, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L186 - 4 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2004 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L186 - 1 z 200425.5.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2004 z dnia 24 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.