Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 187 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 maja 2004 r. dotycząca mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

Data ogłoszenia:2004-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 187 POZ 7

26.5.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 maja 2004 r. dotycząca mianowania członków Trybunału Obrachunkowego (2004/499/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

p. Jan KINŠT p. Kersti KALJULAID p. Igors LUDBORŽS p. Irena PETRUŠKEVIČIENĖ p. Gejza HALÁSZ p. Josef BONNICI p. Jacek UCZKIEWICZ p. Vojko Anton ANTONČIČ p. Július MOLNÁR. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 2004 r. W imieniu Rady

C. McCREEVY

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 247 ust. 1, 2 i 3, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 160 B ust. 3, uwzględniając akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 47, uwzględniając opinie Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje: zgodnie z art. 47 Aktu Przystąpienia, o którym mowa wcześniej, należy uzupełnić skład Trybunału Obrachunkowego przez mianowanie dziesięciu dodatkowych członków na sześcioletnią kadencję; jednak ponieważ nie zaproponowano odpowiedniej liczby kandydatów, mianowanie jednego z dziesięciu dodatkowych członków odbędzie się w późniejszym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym mianowani zostają na członków Trybunału Obrachunkowego, na sześcioletnią kadencję licząc od dnia przyjęcia niniejszej decyzji:

Przewodniczący

(1) Opinie sporządzone 5 maja 2004 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 187 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L187 - 5 z 200426.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające ilości surowca tytoniowego mogącego ulec przeniesieniu do innej grupy odmian w oparciu o próg gwarancji dla zbiorów z roku 2004 w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoszech i Portugalii

  • Dz. U. L187 - 3 z 200426.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2004 r.

  • Dz. U. L187 - 1 z 200426.5.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.