Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 203 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane

Data ogłoszenia:2004-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 203 POZ 3

Strona 1 z 3
8.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1076/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Niezależny kontyngent taryfowy w wysokości 1 200 ton (waga netto po odsączeniu) (numer seryjny 09.4109), zwany dalej „niezależnym kontyngentem”, otwiera się z dniem 1 maja 2004 r. w odniesieniu do przywozów wspólnotowych grzybów konserwowanych z rodzaju Agaricus objętych kodami CN 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30. 2. Stawka celna ad valorem stosowana w odniesieniu do produktów importowanych w ramach niezależnego kontyngentu wynosi 12 % dla produktów objętych kodem CN 0711 51 00 i 23 % dla produktów objętych kodami CN 2003 10 20 i 2003 10 30 Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 2125/95 i rozporządzenie (WE) nr 359/2004 stosuje się w odniesieniu do zarządzania niezależnym kontyngentem, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia. Jednakże w odniesieniu do zarządzania niezależnym kontyngentem nie stosuje się przepisów art. 1, art. 2 ust. 2 oraz art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2125/95. Artykuł 3 Okres ważności pozwoleń na przywóz wydanych dla niezależnego kontyngentu, zwanych dalej „pozwoleniami”, kończy się 31 grudnia 2004 r. Rubryka 24 pozwolenia zawiera jeden z zapisów zawartych w załączniku I. Artykuł 4 1. Importerzy mogą składać wnioski o wydanie pozwoleń u właściwych władz Państw Członkowskich w ciągu 5 dni roboczych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W rubryce 20 wnioski muszą zawierać jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II. 2. Wnioski o wydanie pozwoleń przedłożone przez tradycyjnego importera nie mogą dotyczyć ilości przekraczającej 9 % niezależnego kontyngentu. 3. Wnioski o wydanie pozwoleń przedłożone przez nowego importera nie mogą dotyczyć ilości przekraczającej 1 % niezależnego kontyngentu.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/95 otworzyło i ustaliło zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby konserwowane (1). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. ustanawiające, stosowane do rozporządzenia (WE) nr 2125/95, środki przejściowe związane z przystąpieniem nowych Państw Członkowskich (2) przyjęło środki mające na celu umożliwienie importerom wymienionych państw korzystanie z przepisów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 2125/95. Środki te mają na celu ustalenie różnicy między tradycyjnymi i nowymi importerami w nowych Państwach Członkowskich oraz dostosowanie ilości, których mogą dotyczyć wnioski o wydanie pozwoleń złożone przez tradycyjnych importerów nowych Państw Członkowskich, tak aby importerzy, o których mowa, zostali objęci systemem. W celu zapewnienia ciągłości podaży na rynku rozszerzonej Wspólnoty, a także biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne podaży istniejące w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem, należy otworzyć tymczasowo niezależny kontyngent taryfowy na grzyby konserwowane z rodzaju Agaricus, objęte kodami CN 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30. Ustalenie, o którym mowa, powinno zostać wprowadzone na okres przejściowy i nie przesądzać o wyniku negocjacji prowadzonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w następstwie przystąpienia nowych państw. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 203 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 13 z 20048.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L203 - 11 z 20048.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L203 - 7 z 20048.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie niezależnym kontyngentem taryfowym na czosnek

 • Dz. U. L203 - 1 z 20048.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.