Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 203 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie niezależnym kontyngentem taryfowym na czosnek

Data ogłoszenia:2004-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 203 POZ 7

Strona 1 z 2
8.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1077/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie niezależnym kontyngentem taryfowym na czosnek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Niezależny kontyngent taryfowy w wysokości 4 400 ton (numer seryjny 09.4107), zwany dalej „niezależnym kontyngentem”, otwiera się z dniem 1 maja 2004 r. w odniesieniu do przywozów wspólnotowych czosnku świeżego lub mrożonego objętego kodem CN 0703 20 00. 2. Stawka celna ad valorem, stosowana w odniesieniu do produktów importowanych w ramach niezależnego kontyngentu, wynosi 9,6 %. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 565/2002 i rozporządzenie (WE) nr 228/2004 stosuje się w odniesieniu do zarządzania niezależnym kontyngentem z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia. Jednakże w odniesieniu do zarządzania niezależnym kontyngentem nie stosuje się przepisów art. 1, art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 565/2002. Artykuł 3 Okres ważności pozwoleń na przywóz wydanych dla niezależnego kontyngentu, zwanych dalej „pozwoleniami”, kończy się 31 grudnia 2004 r. Rubryka 24 zawiera jeden z zapisów znajdujących się w załączniku I. Artykuł 4 1. Importerzy mogą składać wnioski o wydanie pozwoleń u właściwych władz Państw Członkowskich w ciągu 5 dni roboczych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W rubryce 20 wnioski muszą zawierać jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II. 2. Wnioski o wydanie pozwoleń przedłożone przez importera mogą dotyczyć tylko jednej ilości, która nie może przekroczyć 10 % niezależnego kontyngentu. Artykuł 5 Niezależny kontyngent dzieli się, jak następuje: — 70 % dla tradycyjnych importerów; — 30 % dla nowych importerów.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2002 (1) ustanowiło metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadziło system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2004 z dnia 3 lutego 2004 r. ustanawiające środki przejściowe stosowane do rozporządzenia (WE) nr 565/2002 w następstwie przystąpienia nowych Państw Członkowskich (2) przyjęło środki mające na celu umożliwienie importerom wymienionych krajów korzystanie z przepisów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 565/2002. Środki te mają na celu ustalenie różnicy pomiędzy tradycyjnymi i nowymi importerami w nowych Państwach Członkowskich oraz przyjęcia pojęcia ilości referencyjnej, aby importerzy, o których mowa, zostali objęci systemem. W celu zapewnienia ciągłości podaży na rynku rozszerzonej Wspólnoty, a także biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne podaży w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem, należy otworzyć tymczasowo niezależny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego lub mrożonego czosnku objętego kodem CN 0703 20 00. Ustalenie, o którym mowa, powinno zostać wprowadzone na okres przejściowy i nie przesądzać o wyniku negocjacji prowadzonych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w następstwie przystąpienia nowych państw. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 537/2004 (Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 9). (2) Dz.U. L 39, z 11.2.2004, str. 10.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 203 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 13 z 20048.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L203 - 11 z 20048.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L203 - 3 z 20048.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane

 • Dz. U. L203 - 1 z 20048.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.