Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 207 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 sierpnia, 1 września, 1 października, 1 listopada i 1 grudnia 2003 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2004-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 207 POZ 13

10.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/13

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 czerwca 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 sierpnia, 1 września, 1 października, 1 listopada i 1 grudnia 2003 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich (2004/509/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając statut urzędników służby cywilnej Wspólnot Europejskich i system stosowany względem innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1) Wspólnot, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 (2), w szczególności art. 13, drugi akapit jego załącznika X, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

współczynniki korygujące, jeśli dane statystyczne, jakimi dysponuje Komisja, wykazują, że różnice w poziomie życia, mierzone według współczynnika korygującego i właściwego kursu wymiany walut, wzrosły w niektórych krajach trzecich o ponad 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub dostosowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Współczynniki korygujące stosowane od 1 sierpnia, 1 września, 1 października, 1 listopada i 1 grudnia 2003 r. względem wynagrodzeń wypłacanych urzędnikom pracującym w krajach trzecich w walucie kraju przeznaczenia, dostosowuje się w sposób określony w załączniku. Kursy wymiany walut wykorzystane przy obliczaniu wynagrodzeń to kursy stosowane w odniesieniu do wykonania ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich dla miesiąca poprzedzającego daty, o których mowa w akapicie pierwszym. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Erkki LIIKANEN

Rozporządzeniem Rady (WE, EWWiS, Euratom) nr 64/2004 (3), ustalone zostały zgodnie z art. 13, akapit pierwszy załącznika X statutu, współczynniki korygujące, którym podlegają od 1 lipca 2003 r. wynagrodzenia wypłacane w walucie kraju przeznaczenia urzędnikom pracującym w krajach trzecich. W ciągu ostatnich miesięcy Komisja rozpoczęła różnorodne dostosowywanie omawianych współczynników korygujących (4), zgodnie z art. 13 drugi m akapit em załącznika X statutu. Zgodnie z art. 13 drugi m akapit em załącznika X statutu, od 1 sierpnia, 1 września, 1 października, 1 listopada i 1 grudnia 2003 r. należy dostosować niektóre

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

56 z 4.3.1968, str. 1. 124 z 27.4.2004, str. 1. 10 z 16.1.2004, str. 1. 308 z 25.11.2003, str. 25.

L 207/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2004

ZAŁĄCZNIK

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące sierpień 2003

nie dotyczy

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące wrzesień 2003

Dominikana

43,5

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące październik 2003

Gambia

35,0

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące listopad 2003

Erytrea Dominikana Wenezuela

43,4 51,0 73,8

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

Współczynniki korygujące grudzień 2003

Angola Jamajka Mozambik Rumunia

116,6 83,0 73,5 50,0

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 207 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 10 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L207 - 7 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L207 - 6 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w sprawie terminu zawierania umów kontraktacji między producentami a pierwszymi przetwórcami surowca tytoniowego dla zbiorów roku 2004

 • Dz. U. L207 - 3 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L207 - 1 z 200410.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.