Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 214 POZ 6

Tytuł:

Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1004/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 183 z 20.5.2004)

Data ogłoszenia:2004-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 214 POZ 6

L 214/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2004

SPROSTOWANIA Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1004/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 183 z dnia 20 maja 2004 r.) Na stronie 26 załącznika w pozycji 2.200 (Truskawki i poziomki): w brzmieniu: 2.200 Truskawki i poziomki 0810 10 00 890,35 3 074,38 8 159,17 521,92 580,69 600,01 28 444,01 378,93 6 624,92 4 244,48 13 930,95 212 615,58 228 330,26 35 787,62

otrzymuje brzmienie: 2.200 Truskawki i poziomki 0810 10 00 112,40 388,12 1 030,03 65,89 73,31 75,75 3 590,84 47,84 836,35 535,83 1 758,68 26 841,12 28 824,98 4 517,92

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 214 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L214 - 3 z 200416.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1114/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

  • Dz. U. L214 - 1 z 200416.6.2004

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1113/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.